Lokalpolitik

Mindre folkestyre

REGIONER/NEDLÆGGELSE:Det er nye toner fra Venstre, når der lægges op til en nedlæggelse af regionerne, det har nemlig hidtil været afvist at nedlægge disse. Men det er jo fuldt ud legitimt at ændre holdning, såfremt man er blevet klogere, og det må jo være partitoppens opfattelse, at man er blevet netop dette. Alligevel kan det undre mig, hvad der får regeringen til at tro, at en nedlæggelse af regionerne er vejen frem. For det første er der hele spørgsmålet om folkestyret. Bør man i et demokrati sigte mod mere folkestyre eller mindre folkestyre? Svaret synes åbenlyst, men ikke desto mindre går man, ved nedlæggelse af regionerne, mod mindre folkestyre, fordi folket jo ikke længere har den korte vej til beslutningstagerne på sundhedsområdet som man hidtil har haft under den regionale model. Derudover lægger man jo op til en model, som gør det meget svært for borgerne at påvirke lokale politikere på områder, der vedrører særlige regionale spørgsmål, idet man jo vil oprette tre sygehusfællesskaber - altså statslige selskaber - hvor borgere skal omkring lokale folketingspolitikere, som skal drøfte regionale problemstillinger med resten af folketinget og dernæst implementere eventuelle ændringer i de statslige sygehusfællesskaber - det er da at gøre vejen fra borgere til beslutningstagere længere. For det andet er der spørgsmålet om statslige selskaber i sig selv, for hvornår er statslige selskaber blevet løsningen på alt? Hvis man var rigid, kunne man jo nævne en række statslige selskaber, som måske ikke nødvendigvis forbindes med økonomisk ansvarlighed og god service, det vil jeg dog lade være med. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at regioner er blevet italesat som administrative mastodonter, som er til hinder for god service og korte ventelister, for sandheden er jo, at ventelisterne, på en lang række områder, aldrig har været kortere. Min personlige anbefaling til regeringen skal være at tænke forslaget igennem en gang til, lytte til befolkningen, hvor et flertal jo heller ikke ønsker regionerne nedlagt og ellers droppe det angreb på folkestyret, som en nedlæggelse af regionerne vil betyde.