Mindre forbrug - underskud i vandværk

Formand Kristen Simonsen glædede sig over, at forbrugerne i Arentsminde, Halvrimmen og Brovst nu er godt rustet til fremtiden med det nye vandværk i Bøge Bakker. FOTO:PERKOLIND

Formand Kristen Simonsen glædede sig over, at forbrugerne i Arentsminde, Halvrimmen og Brovst nu er godt rustet til fremtiden med det nye vandværk i Bøge Bakker. FOTO:PERKOLIND

BROVST:De 1535 forbrugere i Brovst Vandværk brugte sidste år 167.585 kubikmeter vand, et fald på 6772 kubikmeter i forhold til 2004. - Det mindre forbrug og en større renovering af ledningsnettet på bl.a. Finsensvej og Ole Rømersvej har bevirket, at vi kommer ud af 2005 med et mindre underskud på 96.297 kr., oplyste Brovst Vandværks formand Kristen Simonsen på generalforsamlingen. - Når kommunen renoverer gader og fortove, bliver forsyningsselskaberne indbudt til at få deres ledningsnet renoveret, og det benytter vi os af, uddybede Kristen Simonsen. Da vi for det meste ikke kender disse renoveringer ved vores budgetlægning, kan vi komme ud for udsving i udgifterne. De 1535 forbrugere ved udgangen af 2005 er en fremgang på én. Fremgangen er imidlertid større, da der er afbrudt 11 stik i forbindelse med byfornyelsesprojektet Vadestedet. - Der er udsigt til mange nye forbrugere i 2006, sagde Kristen Simonsen. Der bliver bygget otte nye andelsboliger ved Frejasvej, ny Alta-forretning med otte boliger i Vestergade samt otte forretninger og 22 boliger ved byfornyelsesprojektet Vadestedet. Brovst Vandværk ejer og driver i fællesskab med vandværkerne i Arentsminde og Halvrimmen et interessentskab, som hedder Hovedvandforsyningen. Det leverer vand til 2278 forbrugere og har i 2005 oppumpet 311.141 kubikmeter og solgt til 298.371 kubikmeter. Der har således været et svind på 4,1 procent. - Hovedforsyningen har i 2005 fået færdiggjort det nye vandværk i Bøge Bakker og er i disse dage ved at få monteret mindre indvindingspumper, hvorefter vi vil have en mere skånsom indvinding. Der bliver også installeret frekvensstyring af pumperne, og vi vil således være godt rustet til fremtiden, pointerede Kristen Simonsen. Vandværket er løbende i gang med at få hele ledningsnettet, hovedstophaner og forbrugernes stophaner elektronisk registreret. Der mangler ca. 250 forbrugerstophaner, som man ikke med sikkerhed ved, hvor findes, men i løbet af to-tre år ventes dette eftersøgningsarbejde være sluttet. Vandværket har i 2005 fået ny adresse, nemlig Fyrrebakken 6. Adresseændringen skyldes, at Nordjyllands Amt har lavet fartdæmpning på hovedvejen ved begge indkørsler til Brovst. Da det ikke længere er lovligt at parkere ved trappen og postkassen ved Vestergade 73, er trappen taget ned, og postkassen er opsat ved indgangen til kontor og værksted i stedet. Leif Kristensen og Kristen Simonsen blev genvalgt til bestyrelsen. Til revision valgtes Henning Studsgaard Revision.