Socialforsorg

Mindre frit valg til ældre

Kommunens nye strategi betyder, at ældre ikke kan vælge frit, hvem der skal træne dem

Følger politikerne i dag et forslag fra en arbejdsgruppe omkring hjemmetræning, så betyder det mindre frit valg til kommunens ældre og syge. Medlemmerne af sundhed-, ældre- og handicapudvalget skal i dag behandle et forslag til implementering af hjemmetræning. Det er den nye strategi i kommunen, hvor borgerne skal støttes og hjælpes til at forblive selvhjulpne. Hjælp til selvhjælp kaldes den. På vej i et års tid Den nye strategi har været på vej gennem et års tid, hvor medarbejderne forberedt sig på de nye opgaver. Nu foreligger der et konkret forslag til, hvordan blandt andet visitationen skal være. Arbejdsgruppen foreslår, at hjemmetræningen skal foregå efter servicelovens § 86, genoptræning, hvor der ikke er frit valg, mens praktisk hjælp og personlig pleje forgår efter § 83, hvor der er frit valg for borgeren med hensyn til at vælge leverandør. Samtidigt foreslår arbejdsgruppen, at midlertidig hjælp skal integreres i § 86, ligesom man siger, at man ikke kan få hjemmetræning samtidigt med hjemmehjælp. Altså bliver der meget færre muligheder for at vælge sin egen leverandør, når hjemmetræningen er implementeret. Leverandør ikke hørt En af de store private leverandører af praktisk hjælp og hjemmehjælp er virksomheden Kærkommen. De er ikke blevet hørt i forbindelse med arbejdet med at implementere den nye træning. - Når man læser forslaget på dagsordenen, kan man godt få det indtryk, at kommunens formål primært er at fratage borgernes deres ret til frit valg af leverandør af hjemmehjælp, siger Vivi Nørgaard, souschef i Kærkommen, Hjørring. Vivi Nørgaard giver udtryk for, at hele tanken bag aktiv træning af borgerne er god og rigtig: - Vi er allerede i vores virksomhed i fuld gang med at forberede vores medarbejdere til at kunne klare aktiv træning eller hverdagsrehabilitering. Vi har blandt andet gennemført et projekt i Aalborg, hvor 100 medarbejdere har været igennem et projekt mellem terapeuter, medarbejdere og borgere med henblik på rehabilitering af borgerne i eget hjem, siger Vivi Nørgaard. De er også ved at uddanne sosu-medarbejderne, ligesom man samarbejder med en terapeutvirksomhed. - Vi vil meget gerne tilbyde vores arbejde med hensyn til hjemmetræning til borgerne, siger hun. Direktør på sundhed-, ældre- og handicapområdet, Leif Serup, siger, at det efter den nuværende lovgivning ikke er muligt at lade frit-valgs-ordningen gælde for § 86. Vivi Nørgaard, Kærkommen, siger: - Man kan stille spørgsmålstegn ved, om det er i overensstemmelse med frit valgsloven og lovens intentioner, at man bare sådan beslutter at flytte noget af hjemmeplejen til en anden paragraf i serviceloven. Så er der jo ikke længere frit valg.