Mindre gift i mad

Når du sætter dine tænder i en tomat eller et æble får du - medmindre du køber økologisk - giftstoffer i kroppen. Heldigvis har vi i EU nu lavet nye regler, der begrænser brugen af giftstoffer i landbrug og gartnerier.

Landmænd og gartnere sprøjter deres afgrøder med pesticider, og det er stoffer designet til at slå levende organismer ihjel. Derfor er det selvsagt ikke særligt rart at tænke på, at de havner i vores mad. Men sådan er det. Og de stoffer, som dermed ender i vores kroppe, er ikke ufarlige. Mange af dem er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og går ud over forplantningsevnen. Derfor er det ikke uden stolthed, at jeg kan berette, at vi nu her i EU-Parlamentet har lavet en ny lovgivning, som vil sikre, at mange af de farligste af giftstofferne bliver forbudt i fremtiden. Vi tvinger simpelthen landbrugere og gartnere til at bruge mindre farlige pesticider, end dem de bruger i dag. Desuden bliver det lovpligtigt for alle lande i EU, at lave og gennemføre planer for, hvordan de vil nedbringe både brugen af pesticider (kvantitativt) og risikoen for vi forbrugere (kvalitativt). Det har været en hård kamp, fordi kemikalieindustrien og landbrugsorganisationerne har arbejdet hårdt imod den nye lovgivning. De har spredt misinformation og i det hele taget med alle midler bekæmpet den nye lovgivning. Pinligt - hvis man spørger mig. Jeg mener, at dem, der producere vores fødevare, burde være interesserede i, at deres produkter er så sunde som muligt.