Mindre hal-leje til Lundergårdrevyen

HJØRRING:Når Lundergårdrevyen 2003 lader tæppet gå til den første forestilling 26. april, bliver det med et mindre kommunalt skulderklap. Fritids- og kulturudvalget har nemlig indstillet, at revyteamet får en mindre rabat på hal-lejen. Revyen har helt søgt om fritagelse for at betale hal-leje eller i det mindste en nedsættelse af lejen, hvor den faste takst indtil nu har ligget på 7100 kr. i leje pr. opført forestilling. Nu har udvalget så indstillet, at Lundergårdrevyen skal betale i alt 42.600 kr. i hal-leje, hvis der opføres i alt otte forestillinger. Dermed gives der 25 procent rabat, da to forestillinger så at sige er gratis. Opføres der flere forestillinger end de fastsatte otte, ydes der 25 procent rabat i forhold til taksten. Dog stemte udvalgsmedlem Svenning Christensen (V) imod, da han ønsker et fast tilskud til Lundergårdrevyen: - Vi er nødt til at værdsætte det store lokale arbejde, de udfører i Lundergårdrevyen. Vi skal støtte en god, lokal idé, men det skal bare være med et fast tilskud. Giv revyen et fastsat beløb, og lad dem så selv om at finde ud af det med hal-lejen. Det gør vi jo også med Hjørring Revyen, der hvert år modtager 277.000 kr. i kommunalt tilskud bl.a. til dækning af huslejen af Vendelbohus, påpeger Svenning Christensen, som grund for at han stemte imod. Lundergårdrevyen har bl.a. begrundet deres ansøgning med, at huslejens størrelse ikke er særlig motiverende for de mellem 100 og 125 frivillige hjælpere, der arbejder med at skabe størst muligt overskud fra revyen. Dette overskud går ubeskåret til ungdomsarbejdet i Lundergård Ungdoms- og Idrætsforening.