Mindre iltsvind end sidste år

ÅRHUS:Den nuværende udbredelse af iltsvind og kraftigt iltsvind i de indre farvande svarer kun til ca. 1/5 af udbredelsen på samme tid i 2002. Ifølge årets første iltsvindsrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) svarer iltsvindet i år generelt til udbredelsen i 2001, der var et middelår med hensyn til iltsvind. Dog er arealet med kraftigt iltsvind i år knap to 2½ gange større, end det var i 2001. I første halvdel af august i år var iltsvindet mere udbredt, end det er nu. Men kraftig vestenvind har siden forbedret iltforholdene - ikke mindst i Limfjorden, Århus Bugt og farvandet nord for Fyn, der var hårdest ramt. Selvom udledningen af kvælstof tilskrives hovedansvaret for de tilbagevendende iltsvind, så spiller vind og vejr og varme en stor rolle for, hvor alvorligt iltsvindet bliver. I år var der kun lidt nedbør i første kvartal af 2003, og derfor var udvaskningen af næringsstoffer fra land under middel. Men i foråret faldt der mere nedbør end normalt, så nedbørsunderskuddet blev udlignet. Nedbøren har vasket næringsstoffer fra de nygødede marker ud i kystvandene og derved formentlig stimuleret produktionen af plankton. Det stille og varme vejr i juli og starten af august betød ringe bevægelser i vandmasserne, og efterfølgende lav tilførsel af ilt til bundvandet. Denne kombination af nedbør og vind har sandsynligvis medvirket til, at arealet med kraftigt iltsvind i år altså er større end i 2001, selvom det samlede areal med iltsvind er på samme niveau som dengang.

Forsiden