Videregående uddannelser

Mindre interesse for seminarieuddannelser

Få helt unge vil være pædagoger - flere lærere

HJØRRING:Unge menneskers interesse for at blive optaget på pædagoglinien på seminariet i Hjørring kan ligge på et lille sted. Kun knap en halv snes har søgt ind på den såkaldte kvote 1. I alt har 232 ønsket at blive optaget på uddannelsen til pædagog, mens det samlede tal for ansøgere til læreruddannelsen er på 251. Begge dele er et markant fald i forhold til 2002. - Vi kan i hvert fald konstatere, at de ansøgere, vi her i området har til pædagoguddannelsen, er voksne mennesker, der søger ind på kvote 2. Det er mennesker, som allerede har været ude og prøve noget andet først, siger rektor Nils-Georg Lundberg. Sidste år havde pædagoguddannelsen i Hjørring i alt 302 ansøger, hvoraf 211 havde Hjørring som første prioritet, mens tallet for første prioriteterne i år er faldet til 161. - Jeg tror, forklaringen er de mindre ungdomsårgange. Den mindste årgang er årgang 1983, og den er ved at komme ind i vores område nu. Men jeg tror også, at kampagnen om overproduktion af pædagoger har spillet ind. Jeg tror fortsat, der er behov for pædagoger, men Kommunernes Landsforening har hen over foråret kørt en kampagne, hvor de forklarede, at der blev uddannet for mange pædagoger. Allerede i efteråret sidste år bestemte det amtslige praktikudvalg, at man skulle uddanne færre pædagoger i Nordjylland. Derfor får vi et hold mindre, siger Nils-Georg Lundberg. Færre kvote II På læreruddannelsen har der også været et stort fald i ansøgertallet. I 2002 søgte i alt 314, mens det i år er blevet til 251. Men her er interessen steget blandt de helt unge, der søger ind på deres adgangsgivende eksamen i kvote 1. - Vi har haft flere ansøgere her pr. 1. juli med Hjørring som første prioritet, siger Nils-Georg Lundberg. Til gengæld er der færre kvote 2-ansøgere. I 2002 søgte 129 til Hjørring med første prioritet i kvote 2, mens tallet i år kun er på 67. - Jeg tror helt sikkert, at der en sammenhæng mellem faldende ansøgertal på kvote 2 og optaget til meritlæreruddannelsen. I år har vi en fremgang på tilmeldingen til meritlærer i forhold til sidste år. I år optager vi nok omkring 90, siger rektor, som havde foretrukket, at de havde taget den ordinære uddannelse: - Jeg tror, at vi vil opleve, at mange af dem, der tager en meritlæreruddannelse, vil vende tilbage til seminariet for senere at supplere med endnu et liniefag. Flere af de studerende har allerede givet udtryk for, at de vil det, selv om det giver dem et opdelt uddannelsesforløb. Det er muligt at tage et ekstra linjefag ved at deltage i undervisningen mod kursusafgift på tompladsordning eller som fjernundervisning. Det lavere ansøgertal får ingen indflydelse på antallet af optagne studerende. Det får heller ikke betydning for seminariets ansatte. Tværtimod har der netop været nyansættelser af lærere.