EMNER

Mindre kontrol - mere frihed

Velfærdsdebatten drukner ofte i politiske mundhuggerier om, hvem de vil bruge flest penge i den offentlige sektor.

Uanset hvor mange penge regeringen afsætter til at forbedre velfærden kan den være sikker på, at svaret fra oppositionen, er, at beløbet er for lille. Senest har SF fremlagt forslag, der samlet set efterlader statskassen med et hul på 15 mia. kr. og som der i sidste ende kun er skatteyderne til at fylde op. Det er uansvarlig overbudspolitik. Det ønsker Det Konservative Folkeparti ikke at bidrage til. Det betyder naturligvis ikke, at Konservative ikke vil opprioritere områder i det offentlige, men samlet set bør den offentlige sektor ikke fylde mere af samfundsøkonomien. Derfor skal vi bort fra den evige pengediskussion og overbudspolitik, og i stedet skabe en ny moderne offentlig sektor med mindst mulig administration og mest mulig velfærd for borgerne. Det forudsætter, at vi kommer væk fra unødige regler og bureaukrati i det offentlige og vi i stedet slipper kræfterne løs. Konservative vil senere præsentere et udspil så offentligt ansatte på alle niveauer får overdraget mere kompetence uden overflødige regler, så medarbejderne får tid til det, de egentlig er ansat til, nemlig at levere service af højeste kvalitet. I de kommende år bliver der mangel på kvalificeret arbejdskraft, og hvis ikke den offentlige sektor kan tilbyde attraktive arbejdspladser med mulighed for ledelse- og personaleudvikling, risikerer vi tusindvis af ubesatte stillinger i det offentlige. Det kan betyde, at centrale velfærdsopgaver må nedprioriteres eller kun kan løses med lavere kvalitet. Den situation skal vi gøre alt for at undgå. Som regeringsparti i otte år skal vi være de første til at indrømme, at vi også har været med til at opbygge kontrolsystemer i den offentlige sektor. Men tiden er nu kommet til at løsne båndene, øge friheden og tilliden til de offentligt ansatte. På sundhedsområdet er man allerede ved at gå i gang. Sundhedsministeren har spillet ud med konkrete kvalitetsmål for sygehusene. Visionen er at indføre kvalitetsmål helt ned på specifikke operationstyper, diagnoser og enkelte sygehusafdelinger. Midlerne til at forbedre sygehusenes kvalitet er frihed og tillid til regionerne, kommuner og ikke mindst til sygehusledelsen og de ansatte læger og sygeplejersker. Konservatives mål er at løfte sygehusene op i en ny liga, og gøre dem til nogle af verdens bedst til gavn for patienterne og deres familier samt bidrage til at gøre de offentlige sygehuse til attraktive arbejdspladser til gavn for alle ansatte og til gavn for hele samfundet.