EMNER

Mindre lastbiltrafik gennem gågaderne

Transport til butikkerne bliver af hensyn til miljøet koncentreret på færre biler

AALBORG:Tidligt på formiddagen kan borgere ofte opleve, at lastbiler fylder meget i gågaderne i midtbyen. Men både handlende, kommunen og fragtmænd arbejder ihærdigt på at mindske belastningen, der også giver støj og luftforureningen. Det seneste tiltag er, at nogle vognmænd går sammen, så der i en del tilfælde i stedet for flere last- eller varebiler kun bliver sendt enkelt. Løsningen på problemet er indførelsen af et fælle City Fragtbrev, der betyder, at transportører, der f.eks. kun har en enkelt pakke til levering i gågaderne, kan aflevere pakken hos en terminal, hvorfra pakken så sammen med andre varer bliver kørt til en af butikkerne i gågaderne. Det ny City Fragtbrev bliver indført fra på mandag. - Det vil helt sikkert give færre lastbiler i gågaderne, og aftalen, som jeg mener er enestående herhjemme, vil være en fordel for alle. Mens borgerne vil opleve mindre trafik i gågaderne, så vil transportører af måske kun en enkelt pakke kunne undgå en række gener og problemer, der i nogle tilfælde kan være så store, at de ligefrem mister penge på en opgave, siger terminalchef Niels Birk, Danske Fragtmænd A/S. Foruden Danske Fragtmænd er grundlaget for det fælles City Fragtbrev skabt af Danzas ASG/A-post, GLS-PakkeTrans og Post Danmark. De mindre transportører kommer til at betale for, at en af de fire store transportører klarer en transportopgave fra en terminal til midtbyen. - Det er selvfølgelig en forretning, vi driver, men det primære formål har her ikke været at tjene penge men at få lavet et system, der er en fordel for alle. Og for en mindre transportør kan en beskeden opgave til en forretning i en af gågaderne hurtigt give tab. Måske ved chaufføren ikke helt, hvor han skal hen, og da der i perioden, hvor der må transporteres varer, er ensretning, så kan en fejltagelse hurtigt give en længere tur. En times spildtid kan meget let koste 350 kroner eller mere, siger Niels Birk. Han glæder sig over, at det har været muligt ad frivillighedens vej at opnå en aftale mellem transportørerne, kommunen og de handlendes organisation Aalborg City. - Set på landsplan mener jeg, at det er enestående ordning. Løsningen andre steder har været en form for tvang, hvor kommunerne lægger afgift på varetransport i midtbyen, siger Niels Birk. For kommunen har det været vigtigt at mindske støj- og luftforureningen samt risikoen for skader på vejbelægningen. Vurderingen har været, at det ville være vanskeligt at reducere mængden af gods, men at kommunen så i stedet for kunne bidrage til en effektivisering. Allerede for et år siden tog kommunen, de store varetransportfirmaer og Aalborg City initiativ til et forsøg, der skulle give en række forbedringer, som ville komme transportfirmaerne, de handlende og almindelige borgere til gode. Ordningen ændrede kørselsretningen, således at varekørsel generelt i gågaderne foregår fra vest mod øst. Det skal ske i tidsrummet klokken 05-11. Som et led i forsøget blev der indført en række aflæsnings- og vigepladser.