Mindre luftrum til fuglene

Stor fremgang på Sindal Lufthavn i 2002

Lufthavne 30. december 2002 07:00

SINDAL: Statens Lufthavnsvæsen offentliggør hver måned en statistik for antal operationer på 22 danske lufthavne, og de ti første måneder af 2002 tegner et bemærkelsesværdigt billede af trafikken på en række af de små lufthavne, herunder den udenfor Sindal. Mens den samlede trafik i det danske luftrum i år har været stagnerende, sandsynligvis som eftervirkninger af terrortragedien i New York den 11. september 2001, så melder lufthavne, der ikke har regelmæssig ruteflyvning, om fremgang i forhold til sidste år. I operationsstatistikken tælles antallet af starter og landinger, og aktiviteten i Sindal Lufthavn har været så markant større, at fremgangen procentvis i fire af årets måneder har været den største eller næststørste sammenlignet med de andre lufthavne. Og for alle ti måneder er der tale om en fremgang i flyaktiviteten set i forhold til samme måned sidste år. Det største hop opad i statistikken blev registreret i maj måned, men årsagen hertil ligger især i, at Sindal Lufthavn en weekend var udgangspunkt for DM i præcisionsflyvning. Ned- og optur Totalt har lufthavnen indmeldt 4144 operationer indtil udgangen af oktober, hvilket er en fremgang på omkring 40 procent i forhold til hele sidste år. Statistikken for 2001 tæller ialt 2748 operationer, men det reelle tal er ifølge lufthavnschef Ole Haugsted i nærheden af 3000, idet enkelte tal er smuttet for Statens Lufthavnsvæsen. Med tallene for 2002 er Sindal Lufthavn oppe på den højeste aktivitetet ved landingbanen siden 1997, som var det sidste hele år med rutetrafik til Kastrup Lufthavn. Det år blev der registreret 5267 operationer, og tallet faldt drastisk året efter til 3819. Sun-Air stoppede ruteflyvningen i januar 1998. I de efterfølgende år faldt antallet af operationer ifølge statistikken helt ned til 2516 i år 2000. Flere taxiflyvninger Statens Lufthavnsvæsen oplyser også om de såkaldte "non-scheduled" operationer, hvilket vil sige charter- og taxiflyvninger til og fra ind- og udland. Det er et af de områder, hvor der har givet mere travlhed i kontroltårnet for Ole Haugsted og flyveleder Mogens Brader. I den slags lufthavnstrafik har indtil udgangen af oktober måned været 76 indenrigs- og 102 udenrigsflyvninger til og fra Sindal Lufthavn. For hele 2001 indmeldte lufthavnen ialt 55 indenrigs- og 61 udenrigsflyvninger i den kategori. Erhvervsflyvning Uden- og indenlandske erhvervsledere ses lidt oftere i lufthavnen. - Det har hjulpet os, at en del firmaer er vendt tilbage i forbindelse med handler. Der har blandt andet været en del trafik til værfter, ikke så meget til Frederikshavn som til de to værfter i Skagen, oplyser Ole Haugsted. Som eksempel på at den øgede erhvervsflyvning til Sindal kan give arbejdspladser andre steder i Vendsyssel kan nævnes Karstensens Skibsværft, Skagen, der fornylig kunne skrive levering af tre nye ståltrawlere til rederier i Irland ind i ordrebogen. Fordobling af indtægten Det større aktivitetsniveau har også lunet på indtægtssiden. - Vi har fået væsentlig flere penge ind i kassen. Hvor vi budgetterede med 158.200 kroner, har vi fået 316.700 kroner, så der er tale om en fordobling. Det er dejligt og positivt, at der sker så meget derude, og vi skulle gerne have endnu flere aktiviteter, siger lufthavnsformand Søren Risager (V). Lufthavnens bestyrelse vil gerne følge op på det stigende antal operationer, som erhvervsflyvningen er årsag til. - Vi aftalte på et bestyrelsesmøde, at vi sidst på året vil se på, hvordan vi yderligere kan styrke lufthavnen, og gøre erhvervslivet mere interesseret i den. Vi er ikke kommet så langt, men det kunne være gennem en anden sammensætning i bestyrelsen, udtaler lufthavnsformanden. Een for alle De fire kommuner bag lufthavnen havde i efteråret en snak på borgmesterplan om det fremtidige lufthavnssamarbejde, fordi et politisk flertal i Frederikshavn ønsker at udtræde straks, selv om kontrakten først udløber i år 2011. Der var de andre kommuner dog enige om, at ifølge kontraktens bestemmelser kan det ikke lade sig gøre. Det emne har været oppe at vende flere gange som følge af holdningen i Frederikshavn, men mon ikke man med en omskrivning af musikeren Viggo Sommer tørt kan konstatere: - Så sku' den fugl vist være plukket ren!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...