Mindre og mindre ilti fjorden

HOBRO:Det varme vejr sætter langsomt men sikkert sit ubehagelige præg på Mariager Fjord. Ilten bliver spist op nedefra, og tilførslen af ny ilt er ikke stor nok til at rette op på tabet. Det er for varmt, det blæser for lidt, og fjorden er alt for vel gødet. Folk med fjorden som nabo holder vejret, mens solen brænder varmt over det stille vand i alle de lyse timer. Biologer fra de to amter, der administrativt deles om overvågningen af den miljøbelastede fjord, Nordjyllands Amt og Århus Amt, var i går på fjorden for at tage de rutinemæssige ugentlige sommermålinger. - Det iltfrie vand kryber langsomt men desværre vist også sikkert opad, så der ved målestationen Dybet mellem Mariager og Stinesminde nu er ilt i vandet ned i en dybde af 6,5 meter. Det er en halv meter mere end for en uge siden, men til gengæld sætter det ind med alvorligt iltsvind allerede ved syv meters dybde. Det tal var for en uge siden ni meter, fortæller Else Hvass fra Nordjyllands Amt. På baggrund af den lidt bekymringsværdige måling sejlede det lille miljøskib "Maria" videre og tog målinger på flere andre stationer, hvor man før har målt, når det begyndte at se kritisk ud. Her var det iltfrie vand flere steder krøbet op til kun fem meter i et område, hvor der var otte meter dybt. Uden at male en vis herre på væggen, og uden at kunne sige noget om, hvad der kommer til at ske, når og hvis det varme vejr fortsætter, konkluderer Else Hvas: - Det er da lidt træls ud.