Mindre olieudslip fra "Sierksdorf"

Opsugning af olie i forlist skib fortsætter med at drille

AALBORG:Problemerne omkring det forliste tyske tankskib "Sierksdorf" ved Aalborg Portlands kajanlæg fortsatte i går og nåede nye højder, da der pludselig begyndte at sive olie ud. Beredskabschef Jørgen Pedersen, Beredskabscenter Aalborg, oplyser dog, at der var tale om et minimalt olieudslip i størrelsesordenen 50 liter, men det var nok til at sende beredskabscentrets folk på arbejde med at oprense olien. Ligesom arbejdet i øvrigt omkring det forliste skib, blev oprensningen besværliggjort af de tiltagende ismasser i Limfjorden. Ismasserne gav i går fortsat betydelige problemer med at opretholde flydespærringerne omkring tankskibet. De er netop lagt ud i tilfælde af, at skibet begynder at lække af de cirka 45 ton dieselolie, som skibets tanke rummer. Flydespærringerne bliver imidlertid skruet ned i isen, ligesom det de seneste dage har været fast arbejde for beredskabsfolkene at holde området indenfor flydespærringen nogenlunde isfrit. Gårsdagens mindre olieudslip fra "Sierksdorf" skete tilsyneladende under arbejdet med at montere de overgangsstykker, som senere skal gøre det muligt at koble slamsugere på skibets olietanke og tømme dem. Lørdag udtrykte beredskabschef Jørgen Pedersen et lille håb om, at man i løbet af søndag kunne blive klar til at begynde oliesugningen, og det håb blev trods alle besværligheder indfriet. I hvert fald kunne beredskabsinspektør Peter Reinau efter et besøg ved skibet i går til aften oplyse, at opsugningen så småt var ved at blive indledt. Dog kun i mindre omfang og ikke med udsigt til at vare ved ret længe, fordi arbejdet, som på det tidspunkt foregik i noget nær snestorm, under alle omstændigheder skulle indstilles ved 20-tiden. Det skyldes, at de tyske dykkere, der arbejder nede ved skibet, på det tidspunkt havde opbrugt den tilladte daglige kvote af arbejdstimer. "Sierksdorf" sank ved Aalborg Portlands kajanlæg efter en voldsom eksplosion ombord mandag 2. december.

Forsiden