Hobro

Mindre portioner

HOBRO:De hjemmeboende ældre, der får deres varme middagsmad via Hobro Kommunes madordning, kan i fremtiden vælge mellem at få udbragt en lille og en stor portion. Det bliver dog ikke billigere at vælge den lille tallerken. Muligheden for at vælge forskellige portionsstørrelse indføres i forbindelse med, at Hobro Kommune udmønter loven om frit leverandørvalg. Loven siger, at kommunen skal beskrive de krav og vilkår, som en privat virksomhed skal leve op til for at blive godkendt som leverandør af mad til borgere i eget hjem. Kommunen bliver fremover betragtet som en leverandør, og derfor gælder de samme krav og vilkår for kommunen som for en privat virksomhed. En anden ændring af den nuværende praksis er, at de ældre i madordningen kan fravælge biretten. Som noget nyt kan den ældre også afmelde maden samme dag inden klokken ni. I dag skal maden afmeldes tre dage før. Ændringerne er vedtaget af socialudvalget, efter at de har været til høring i ældre- og pensionistrådet.