Mindre rengøring og mere brugerbetaling

Ældre risikerer serviceforringelser næste år

PANDRUP:Der kan gå længere tid imellem, at ældre får nullermændene fjernet, hvis et forslag fra socialudvalget bliver endeligt vedtaget af byrådet. Øget brugerbetaling for de ældre kan også komme på tale, fordi socialudvalget skal spare fire millioner kroner på næste års budget. Det fremgår af det sparekatalog, som socialudvalget har udarbejdet. Mange ældre får i dag gjort rent hver 14. dag, men ved at begrænse rengøringen til en gang om måneden, kan kommunen spare 500.000 kr. om året. Et andet forslag går ud på at nedsætte den tid, som hjemmehjælperen skal gøre rent i fra 35 minutter til 30 minutter. En ide om at hjemmehjælperne ikke længere skal foretage indkøb for ældre er også med i overvejelserne. Men det er ikke kun mindre hjælp, der kan forringe de ældres vilkår. Forslag til øget brugerbetaling kan lægge beslag på en større del af det beløb, som ældre har tilbage, når de faste udgifter er betalt. De borgere, der får lægeordineret medicin, risikerer at skulle af med omkring 175 kr. om måneden, hvis apoteket overtager medicindoseringen. I dag er det kommunens medarbejdere, der doserer medicinen, og en ændring på området vil medføre øget risiko for fejlindtagelse. Vedtager byrådet forslaget, spares der 154.000 på budget 2004. Derudover er det på tale at sætte prisen op for et måltid mad med fire kroner plus den almindelige fremskrivning af priserne. Prisstigningen kan betyde, at ældre melder madordningen fra, og dermed er riskoen for under- og fejlernæring større. Det fremgår af den vurdering, som forvaltningen har udarbejdet til politikerne. En prisstigning på 10 kr. på kørsel til dagcentre og en stigning på 70 kr. i forbindelse med omsorgstandpleje er også blandt de forslag, som politikerne skal tage stilling til. Socialudvalgsformand Frits Pedersen (S) slår fast, at der kun er tale om forslag, og at det næppe er alle forslagene, der gennemføres, selv om de er i spil, når byrådet senere på måneden forsøger at nå til forlig om budgettet. Frits Pedersens personlige holdning er, at politikerne bør bestræbe sig på at undgå store serviceforringelser på ældreområdet. - Jeg mener, at de ældre som minimum skal have gjort rent hver 14 dag, og 35 minutter til rengøring er ikke for lang tid. De ansatte løber hurtigt nok i dag, og der vil være ting, de ikke kan nå, hvis tiden til rengøring sættes ned, siger Frits Pedersen, der heller ikke er begejstret for øget brugerbetaling. - Der er forkert, hvis det er pensionisterne, der skal betale hele gildet. Ældreområdet holdt også for sidste gang, vi fandt besparelser, siger socialudvalgsformanden, der håber, at et samlet overblik over kommunens indtægter næste år indeholder er så positiv, at det ikke bliver nødvendigt at gennemføre besparelser på fire millioner kroner på socialudvalgets budget.