EMNER

Mindre samfund skal udvikles

SINDAL:I Sindal Kommune venter man også på kommunesammenlægningen - men har samtidig taget hul på fremtiden med et helt nyt center. Her smelter erhvervsforeningen, turistforeningen, handelsstandsforeningen og landsbyrådene sammen i Sindal Udviklings Center, der har Per Ladehoff som centerleder. Og han vil helt klart bevare det lokale center efter kommunesammenlægningen. - Det er værdifuldt for et lokalsamfund, at have en form for center, der vare de lokale interesser - for vi har altså andre interesser end f.eks. Hjørring. - Vores mål med det nye center er at samle de ting, der rører sig lokalt i Sindal og udvikle området derfra, siger han. Per Ladehoffs forventninger til den nye kommune er, at det nye center i Sindal vil blive tilgodeset økonomisk. - Vi er simpelthen afhængige af kommunal støtte, og bygger mange af vores aktiviteter fra tilskud fra kommunen, fonde og diverse programmer, siger han.