Mindre selvforherligelse og mere moral - tak

DYREVELFÆRD:Ifølge Jesper Lindgren Hejlesen, folketingskandidat for Kristendemokraterne (25.1.), er det ynkværdigt at beskæftige sig med mishandling af dyr, så længe der er mennesker, der lider. Er det ikke nærliggende at forestille sig, at netop de mennesker, der er i stand til at leve sig ind i dyrenes lidelser og forsøger at komme dem til undsætning, også pines, når de konfronteres med mennesker, der har det ondt? Selvom nogle hårdnakket påstår det modsatte, er det trods alt den almindelige overbevisning, at dyr kan føle smerte, angst og sorg og har krav på en anstændig behandling. Vi udnytter og misbruger dyrene på alle tænkelige måder – hvorimod det modsatte ikke gør sig gældende. Bengt Holst, vicedirektør i Zoo, har gjort opmærksom på, at mennesket er det eneste ondskabsfulde dyr, idet vi kan finde på at dræbe for underholdningens skyld. Går det ikke snart op for menneskene, der mener sig skabte i Guds billede, at det er nødvendigt for vor fremtidige eksistens på jordkloden, at vi fokuserer mindre på selvforherligelse og mere på moralen i relation til vore medskabninger?