Mindre spor af Hjørring

Igen handler det om at mindske CO2-udledningen og blive bæredygtig - at sætte et mindre fodaftryk på klimaet.

Det har kommunen nu fået udarejdet en strategi for. Målet er inden 2025 at skabe ligevægt mellem Hjørring Kommunes forbrug og de naturlige ressourcer, der er til rådighed i Danmark. CO2-udledningen skal ned, hvilket stemmer fint overens med Hjørrings forpligtelse som klimakommune, og Hjørring vil desuden være foregangskommune inden for energirigtigt byggeri. Forbrugsmønstrene skal ændres, så kommunens indkøb bliver mere bæredygtige, og behandlingen af affald skal foregå på en klimavenlig og bæredygtig måde. Endelig har kommunen givet sig selv den udfordring at blive uafhængig af fossilt brændstof til transport. Det bliver en længerevarende proces. Arbejdet med strategien har i 2010 kostet 1 mio. kr. Størsteparten af pengene er brugt til aflønning af to klimamedarbejdere ansat på en ét-årig kontrakt. Teknik- og miljøudvalget anbefaler byrådet at godkende klimaatrategien.