Mindre tvang i psykiatrien

Antallet af tvangsbehandlinger er faldet drastisk i løbet af 2003 i Psykiatrien i Nordjyllands Amt. En opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser blandt andet, at antallet af tvangsfikseringer og fysisk magtanvendelse er faldet med 38 procent i Nordjylland fra 2002 til 2003.

Tvangsfiksering og fysisk magtanvendelse er fiksering med bælte, remme eller handsker, fastholden, aflåsning af afdelingens yderdør og behandling med beroligende medicin. En forklaring på det markante fald kan være, at der i højere grad bruges overvågning - også kaldet skærmning - af psykisk syge patienter. I stedet for at bruge magt bruger personalet i stigende grad det at være omkring en patient. Skærmningen bruges for at mindske patientens angst og indre kaos og dermed undgå, at patienten bliver aggressiv og til fare for sig selv og andre. Men skærmning kan også være, at en ansat følger patienten ustandselig. Landsforeningen Sind ser positivt på udviklingen med skærmning. - Men det burde være sådan, at man også kan klage over skærmningen, når en ansat følger den enkelte tæt døgnet rundt. Det er også tvang, mener formand for SINDs retsudvalg, Finn Graa Jacobsen. Tvangsbehandling med elektrochok er i antal faldet med 23 procent i Nordjylland i forhold til 2002. Men Nordjyllands Amt ligger forholdsvis højt i forhold til øvrige amter på netop dette område. Formand for amtets social- og psykiatriuvalg, Bent Pedersen (S), mener, at tvang altid må være en sidste udvej. - Enhver form for tvang er et alvorligt indgreb. Det er derfor tilfredsstillende, at der er gode resultater med skærmning, siger Bent Pedersen.