Mindre uddannelse til lærere

Der er blevet mindre tid til at efter- uddanne lærere - og det kan få konsekvenser, mener Lærerkreds

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lærerne i folkeskolen har brug for efteruddannelse - her ses nogen af dem i fuld gang med det, men generelt er der blevet mindre tid til efteruddannelse. Foto: Kurt Bering

Folkeskolerne i Brønderslev Kommune er så trængte på økonomi, at de må bruge lærernes efteruddannelsespenge til at holde skolerne kørende. Det fremgår af en kvalitetsrapport for folkeskolen, som var på dagsordenen ved det seneste byrådsmøde. - Faldet i udgifter til efteruddannelse per lærer er et udtryk for, at skolernes økonomi nu er så trængt, at de i den daglige drift må anvende lærernes efteruddannelsesmidler, ligesom de afsatte timer til uddannelse bruges til andre aktiviteter, bla. undervisning. Udviklingen er bekymrende, idet Brønderslev kommune altid har prioriteret lærernes efteruddannelse højt, fremgår det af rapporten. I tal svarer det til knap ti timer mindre per lærer om året. - I år kan der konstateres et markant fald i timer og udgifter til efteruddannelse blandt lærerne. I 2010 var det gennemsnitlige timeforbrug 40,3 timer per lærer til efteruddannelse, mens det i år er faldet til 30,73 timer per lærer - et fald på 9,57 timer per lærer, konstateres det i rapporten. Det kan få konsekvenser, påpeger Midtvendsyssel Lærerkreds. - Som vi ser det, er det noget af et fald på efteruddannelse. Det svarer til 1600 timer fordel ud på de enkelte skoler, siger næstformand Grete Andersen, der peger på, at efteruddannelse er vigtig af flere årsager. - Vi ved, at det har meget stor betydning for at styrke det faglige niveau. Læreren er den enkeltfaktor, der har størst betydning for undervisningen, siger hun og uddyber sammen med formand Inger Haaber Pedersen, hvad der egentlig er essensen af, hvad lærere kan - det er faglighed, didaktik (viden om hvordan man lærer nogen noget) og evnen til at indgå i relationer med børnene. - Det er de tre forhold, der adskiller lærerne fra andre. Vi har alle vinklerne på, når vi har omgang med børn, og den trekant eller samklang er betydningsfuld for undervisningen, siger Grete Andersen. - Efteruddannelse er frygteligt vigtigt, både for børnenes undervisning, men sandelig også for udviklingen af lærernes faglighed, som blandt andet er baggrund for, at vi har tilfredse lærere, tilføjer Inger Haaber Pedersen. Inklusion kræver uddannelse Efteruddannelse er også vigtigt set i forhold til, at der er stigende krav om at inkludere flere børn i folkeskolen. - Når man skal ind og højne det faglige niveau, så er man nødt til at bruge efteruddannelse. Også når man skal inkludere flere børn, så har man virkelig brug for nogle værktøjer. Inklusion kræver, at der er en ordentlig efteruddannelse, siger Inger Haaber Pedersen. - Lærerne er uddannet til at undervisningsdifferentiere indenfor det naturlige spring, der kan være i en klasse, og det kan godt være fire-fem år. Men når vi taler om inklusion, så er det børn med særlige behov, siger hun. - Det er specialundervisningskompetencer, som lærernes efterspørger, supplerer Inger Haaber Pedersen. Set i den sammenhæng er det i Lærerkredsens optik den gale vej at gå at bruge mindre tid på efteruddannelse. - Det er bekymrende, at det falder, fordi der netop bliver efterspurgt, at vi skal være mere rummelige. I forbindelse med de besparelser, vi har haft, stilles der også større krav til lærerne for eksempel i form af større klasser, siger Grete Andersen. - Når man vil inkludere mere og også have et højt fagligt niveau, så er man nødt til at efteruddanne også indenfor det fag-faglige. Det er ikke godt at have en uddannelse fra 1984, der ikke er blevet opdateret siden. Det er også det, vi hører, at folk gerne vil, fortæller Inger Haaber. I forhold til andre lande er Danmark ikke fremme i skoene med efteruddannelse. Inger Haaber Pedersen henviser til en OECD-undersøgelse. - Her kan man se, at der ikke bruges så mange penge på efteruddannelse i Danmark sammenlignet med andre lande, konstaterer hun. Mens 89 pct. af lærerne i de undersøgte lande havde været på efteruddannelse indenfor de seneste 18 måneder, var tallet kun 76 pct. i Danmark. Danmarks Lærerforening har set på omfanget af efteruddannelse i Danmark og har konstateret, at det er faldende.