Mindre vandforbrug giver ikke spare-grise

I Tylstrup arbejdes der målrettet på at få gjort skolen miljøvenlig

TYLSTRUP:Hænderne bliver alligevel vasket efter toiletbesøg, selvom Tylstrup Skole har haft lukket for vandet. Der hentes nemlig grønne spande med det vand, som skal benyttes til både håndvask og toiletskyl. På hele skolen er det vandet, der i denne uge er sat på skemaets hovedrolle. - Også vores DUS og DUSling er med i projektet, fortæller lærer Flemming Sørensen i forbifarten, mens han giver instrukser til det rengøringshold, der er parate med gulvklude - for hvor der handles, der spildes ind imellem lidt vand på gange og trapper. Indskolingsklasserne arbejder med "vandets vej", og det betyder, at de blandt andet har besøgt et vandværk og kigget på rørføringer, ligesom de har lært noget om spildevand- og rensningsanlæg. Vandgravernes fund I 3. klasse er det vandspildet, der er på dagsordenen. Eleverne her er i gang med at grave faskiner - som er dybe riller til genbrug af regnvandet. - Det kunne være mindre render, men da det er regnet ud, at der til 30 kvadratmeter tag skal bruges en kubicmeter, så har vi målt os frem til størrelsen på de to faskiner, vi er i gang med, forklarer klassens lærer Kurt Pallesen. Der knokles med gravearbejdet, som besværliggøres af trærødder og sidst et vandrør, som ikke lader sig identificere på de tekniske tegninger. Samtidig er der kommet "arkæologisk gods" op til overfladen i form af gamle gryder, natpotter - og et stykke "skinneben fra en tysker". Derfor er der hele tiden spændte miner, når en af skovlene støder mod noget - det kunne jo være en skat - eller mere tysk benarbejde. I 4. klasse arbejdes der på at finde ud af, hvor hver enkelt kan spare på vandet. På den måde skulle klassen kunne regne ud, hvor skolen kan sætte ind for at leve op til det grønne image og spare 10 procent på forbruget. Ringe i vandet "Vandets vej" er også emnet for 5. klasse, der arbejder med denne del på et lidt højere niveau end indskolingen. I skolens ældste klasse holder pressekontakten til sammen med lærer Else Ring Madsen. Her formidler 6. klasse resultater, interviews og nyheder i den vandavis, som skal orientere internt og til forældrene. Meningen med den grønne skole er naturligvis, at den forståelse eleverne får gennem deres egne erfaringer om vandforbrug og miljøtiltag, gerne skulle smitte af som ringe i vandet langt ud over skolens rammer. Vandtemaet er således kun en lille brik i det arbejde om og for miljøet, som nu er sat på skinner i Tylstrup.