Mindre vold i Aalborg

Vold 1. december 2002 07:00

AALBOR: Tallene siger det sort på hvidt: antallet af voldssager falder i Aalborg. I hvert fald de sager som bliver anmeldt til politiet. Efter de første ti måneder i år er der anmeldt 36 sager om grov vold til politiet. Det samme tal sidste år var 46 anmeldelser. Også den mindre alvorlige vold falder. 317 anmeldelser efter de første ti måneder i år, mens det samme tal i fjor var 334. Sidstnævnte kategori omfatter vold af mindre alvorlig karakter - straffelovens paragraf 244. Kategorien tæller også sager om vold mod ansatte i offentlig tjeneste. Aalborg Politi har ingen entydig forklaring på, hvorfor der tilsyneladende bliver uddelt færre spark og slag. - Det er absolut en glædelig udvikling, men jeg kan ikke komme med nogen forklaring. Det kan bero på tilfældige udsving, men man kan jo også håbe på, at de nye generationer ikke deltager i så meget vold, siger politikommissær Hans Hovmøller. Det forbliver dog et gæt, for politiet har ikke foretaget nogen nærmere undersøgelse af, hvorfor volden er på retur. Faldet skal ses i lyset af, at politiet flere gange i år har sendt mange folk til bevogtningsopgaver i København i forbindelse med EU-topmøder. Opgaverne ude i byen er med andre ord gået ud over den "hjemlige" indsats. Faldet skal også ses i lyset af, at antallet af voldsanmeldelser i 1999, 2000 og 2001 var støt stigende, men nu tegner det altså til, at udviklingen går i en mere positiv retning.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...