Vold

Mindre vold i familier og på værtshuse

Værtshusvolden og familieslagsmålene er på retur. Det viser en sammenligning af to undersøgelser, som blev gennemført i 1995-96 og gentaget i 2005-2006. Det fremgår af et svar fra justitsminister Lene Espersen (K) til Folketingets retsudvalg. Der blev sidste år anmeldt 11.628 voldsepisoder efter straffeloven mod 11.117 i 2005 og 11.004 i 2004. Anmeldelserne skelner ikke mellem, om volden er sket mellem familiemedlemmer eller på værtshuse og restauranter. Det viser undersøgelserne af voldsofre derimod. I 1995 oplyste 9,3 procent af de voldsramte, at volden blev begået af et familiemedlem, blandt andet af en tidligere ægtefælle eller samlever. Tallet var faldet til 6,3 procent, da ofrene i 2005-undersøgelsen blev spurgt om det samme. Derfor synes der ikke at være en vækst i den familierelaterede vold, påpeger Lene Espersen i sit svar. Værtshusvolden synes også at være på retur. I 1995 skete 22,8 procent af volden på værtshuse, bodegaer eller et lignende sted. Antallet var i 2005-undersøgelsen faldet til 14,5 procent, og det bekræftes også af undersøgelsen i 2006. - Samlet tyder offerundersøgelserne ikke på, at vold, der er begået mellem familiemedlemmer, forekommer hyppigere end vold, der er foregået i restaurationsmiljøet, oplyser Lene Espersen til retsudvalget. Straffene er skærpet i voldssager, herunder familievold, viser Rigsadvokatens redegørelse fra juni. Før loven i 2002 blev skærpet, blev vold i familier straffet mindre strengt. Derfor bad Justitsministeriet 21. september i år Rigsadvokaten vurdere strafniveauet for vold i familieforhold og i andre relationer. Rigsadvokaten skal sammenligne retspraksis for at se, om den mildere straf ved familievold skyldes omstændigheder efter straffelovens almindelige regler for strafudmåling. Eller om der er brug for nye initiativer for at sikre en ensartet vurdering af voldssager, oplyser Lene Espersen. Offerundersøgelserne findes på Justitsministeriets hjemmeside: www.jm. dk. med titlerne: ¿Volden i Danmark i 1995 og 2005¿. /ritzau/