EMNER

MinDREENDHALVDELENHJÆLPER

Generelt er der heller ikke megen hjælp at hente, hvis man venter tvillinger. Forskere har undersøgt tendenserne på landsplan, og her viste det sig blandt andet, at kun 34,7 procent af landets kommuner yder nybagte flerlingefamilier en eller anden form for aflastning - i typisk de første 3 - 6 måneder. I 34,7 procent af kommunerne tilbydes en udvidet service til flerlingefamilier indenfor sundhedsplejen, f.eks. en særlig flerlinge-sundhedsplejerske, udvidet besøg eller særlige flerlinge-mødregrupper. 19,8 procent giver flerlingefamilier mulighed for at blive ansat som dagplejer for egne børn, men kun 2,8 procent har en fast politik i forhold til flerlinger og skolestart, således at de enten anbefaler hver sin eller samme klasse. De resterende kommuner svarer, at de har en fleksibel tilgang, hvilket kan dække over en egentlig vidensbaseret stillingtagen til problemstillingen eller en manglende stillingtagen, som udmunder i en individuel vurdering fra gang til gang. Overordnet set er der ingen sammenhæng mellem antal flerlingefødsler og udbuddet af kommunale tilbud til flerlingefamilier Kilde: Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning, 2004