Mindretal fra Furreby vil have læmolen åbnet

Mindretal fra Furreby går ind for åbning af læmolen.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der vil komme mere urolige vande på højre siden af molen, hvis den åbnes for havstrøm. Fiskerne mener det bliver svært at hale deres både op på stranden.

Løkken Læmole skal fortsat være en mole, hvor havstrømmen ikke kan suse igennem. Det var den tydelige holdning, da Hjørring Kommune havde inviteret til borgermøde i Løkken Idrætshal om molens fremtid. Men der var også et mindretal på mødet fra kystområdet ved Furreby, som ønsker molen åbnet med det formål at mindske kysterosionen foran deres sommerhuse. - Den naturlige erosion må vi leve med, men vi synes det er meget urimeligt, at vi grundejere skal bøde for, at molen har den udformning, sagde Bo Bertelsen, og en anden fra Furreby, John Nygaard, spurgte til om fiskerne ikke kan få deres både helt ind, selv om molen er åben. - Der har altid været fiskere i Løkken uanset om den har været åben eller lukket, udtalte han. Bøgil Nielsen fra Løkken Fiskeriforening bed ikke på den krog: - Vi er 100 procent afhængige af, at vi har sejlrenden ind til stranden. Lukkes der op i molen, kommer revler til at lægge sig ind i læsiden af molen. Det vil give os rigtig store problemer. Andre trak en streg i sandet i forhold til snakken om at åbne molen. - Der er maksimalt 3-5 huse, der bliver påvirket af molen. Der var også erosion af kysten før molen blev bygget. Jeg synes det er mærkeligt, at den løsning er taget med i forslagene til at renovere molen, mente Hans Fink. Fiskerne som gidsler Han blev fulgt op af Bo kristensen, som satte de modstridende synspunkter på spidsen. - Det er almenvældet med dem, der nyder livet omkring molen, mod kapitalinteresser. Jeg bryder mig ikke om, at fiskerne gøres til gidsler i det spil. Sommerhusejerne har vidst i 70 år, at der er kysterosion, udtalte Bo Kristensen. Deres argumenter blev imødegået fra Furreby siden med en bemærkning om, at der ikke bare er 3-5 sommerhuse, som kommer i fare, men mellem 30 og 40 huse ude ved kysten. De fleste af byrådspolitikerne i udvalget for teknik- og miljø var med til borgermødet for at lytte, og det er udvalget som efterfølgende skal komme med en indstilling til byrådet om, hvordan læmolen skal se ud i fremtiden. Men som det fremgår af en anden artikel, så er det måske først i 2013, at molen renoveres.