Lokalpolitik

Mindretal ville ændre plan for byggegrund

Socialdemokratisk forslag til afstemning - men nedstemt

- Det er for dårligt, at vi bliver nødt til at svare interesserede købere og bygherrer, at vi ikke ved, hvornår de ville kunne gå i gang med at bygge, fordi det hele afhænger af om og når fem procent af grundene er solgt, sagde Ole Ørnbøl (S) om baggrunden for, hvorfor socialdemokraterne gerne så en anden procedure for byggemodning af 67 grunde i Lundergård-området.
Arkivfoto

- Det er for dårligt, at vi bliver nødt til at svare interesserede købere og bygherrer, at vi ikke ved, hvornår de ville kunne gå i gang med at bygge, fordi det hele afhænger af om og når fem procent af grundene er solgt, sagde Ole Ørnbøl (S) om baggrunden for, hvorfor socialdemokraterne gerne så en anden procedure for byggemodning af 67 grunde i Lundergård-området. Arkivfoto

HJØRRING:”Vi kan da godt snakke os frem til et problem” og ”Det her er en storm i et glas vand”. Det mente henholdvis Karl Bornhøft (SF) og Knud Størup (UP), da den socialdemokratiske gruppe i sammenlægningsudvalget forleden fremsætte et ændringsforslag til sagen omkring byggemodning af grunde i Lundergård. Socialdemokraterne ønskede, at der skulle frigives 8.4 millioner kroner til at få sat gang i byggemodningen allerede nu, sådan at potentielle købere af grundene i området havde bedre muligheder for at tage stilling til købet af grunde. - Det er for dårligt, at vi bliver nødt til at svare interesserede købere og bygherrer, at vi ikke ved, hvornår de ville kunne gå i gang med at bygge, fordi det hele afhænger af om og når fem procent af grundene er solgt, sagde Ole Ørnbøl (S) i forbindelse med, at han på gruppens vegne kom med forslaget til ændring. De konservative politikere Jens Broen og Per Larsen støttede det socialdemokratiske forslag og gik dermed imod planen om, først at gå i gang, når fem procent af grundene var solgt. - Hvorfor vil vi lægge hindringer i vejen for bygherre, hvorfor vil vi sætte hindringer i forretningsgangen - det strider imod enhver erhvervsmæssig fornuft, mente Per Larsen, der sammenlignede det med, at man kom til købmanden klokken 9 om morgenen ville købe mælk, men fik at vide at der først kom mælk hjem, når købmanden var sikker på at nogen ville købe mælken. Sludder kaldte Knud Størup disse udtalelser, og Hirtshals" nuværende borgmester appellerede til, at man hurtigst muligt fik afsluttet den debat, der om noget skabte signalforvirring. Ole Ørnbøl mente derimod, at det var signalforvirring fra politisk side, når politikerne er blevet enige om at være visionære. - Vi er enige om, at vi skal turde satse og være risikovillige, og samtidig sørge for at trække nye borgere til kommunen, men hvordan hænger det sammen med det, vi gør nu, spugte Ole Ørnbøl (S). Venstres Per Harfeld ville ikke støtte det socialdemokratiske alternativ, men understregede, at det er vigtigt i udbudsrunde i forhold til de pågældende grunde, at der bliver sat en synlig tidsplan ind i prospektet, sådan at man fra kommunens side ville kunne give en tidshorisont for et egentligt byggeri. Dette blev noteret, inden de 30 medlemmer af sammenlægningsudvalget gik i gang med at stemme om ændringsforslaget. Mens otte stemte for, stemte 22 imod, og således blev det, at kommunen nu går i gang med en udbudsrunde på udstykningerne og senere hen kommer så selve byggemodningsfasen - altså når fem procent er solgt.