Mindst 1 pct.

U-LANDSHJÆLP:For nogle år siden valgte VK at spare på u-landshjælp, så Danmark ikke mere skulle give 1 pct. af BNP. Fra forskellige sider har man talt for, at u-landshjælpen skal yderligere reduceres. Det kan vi ikke være bekendt. Vi har naturligvis råd til at give mindst 1 pct. af BNP i u-landshjælp.