Socialforsorg

Mindst halvdelen skal videre med deres liv

18 kontanthjælpsmodtagere i intensivt projekt på Aktivgården

VRÅ: 18 kontanthjælpsmodtagere er i denne uge begyndt på et intensivt projekt på Aktivgården, og ambitionen er, at mindst halvdelen om et år er kommet ud af kontanthjælpssystemet og videre med deres liv. Holdet udgør et EU-støttet projekt, der ledes af firmaet Plus Aktiv. Projektet blev indviet af borgmester Knud Rødbro i går og svarer stort set til det projekt, der kørte med EU-støtte på Aktivgården i fjor. I år har EU spyttet 1,6 mio. kr. i kassen til projektet. Vejlederne på projektet er projektleder Lisbeth Larsson og projektmedarbejder Birgitte Vittrup. Deres opgave er at klæde deltagerne på til at tage ansvaret for deres eget liv og tænke fremad, og deltagerne trænes også i selvtillid og selvværd. - De har alle sammen noget at komme med - de er bare ikke bevidste om det, fastslår Lisbeth Larsson og Birgitte Vittrup. Deltagerne er fra 18 til 55 år gamle og har været ledige i mellem to og fem år. - Vi bryder os ikke om at kategorisere deltagerne, men alle har problemer ud over deres arbejdsløshed. Nogle er tidlige mødre, andre tilhører det grå guld, og har ikke andre problemer end deres alder, fortæller Lisbeth Larsson. Projektet er først og fremmest et afklaringsforløb, hvor det gælder om at finde ud af den enkelte deltagers ressourcer, ambitioner og muligheder. Forløbet bliver tilrettelagt i samarbejde med den enkelte deltager, og kan blive meget forskelligt fra person til person. - Nogle vil gerne i praktik. Vi har f.eks. en, der gerne vil ud til en landmand. Andre er meget uafklarede i, hvad de kan og vil, siger Lisbeth Larsson. Alle lægger dog ud med at forsøge at afklare, hvad livskvalitet er for dem, og ud fra det, vejledes deltagerne individuelt. - Det spændende er, om vi kan få dem til at tænke anderledes og begynde at tage ansvaret for deres egen udvikling, i stedet for at læne sig tilbage og give op, siger Bitgitte Vittrup. Efter behov kan deltagerne få undervisning i dansk, matematik, samfundsforståelse, social adfærd og kropssprog, men ellers skal de arbejdsprøves. Nogle vil blive beskæftiget på hjælpemiddelafdelingen, der nu fungerer som en "virksomhed i virksomheden" på Aktivgården. Andre kommer på indeholdet, udeholdet eller i gartneriet, og nogle skal i praktik på private virksomheder. Sidste års projekt har vist, at de erhvervsdrivende i Løkken-Vrå Kommune er ualmindeligt velvilligt indstillede, og vejlederne forventer ingen problemer med at finde praktikpladser til deltagerne. Sidste års projekt betragtes i øvrigt som en stor succes, og det er også baggrunden for at det er lykkedes at få Mål 3-midler fra EU til et år mere.