EMNER

Mineopgaver kan vente

Ikke noget problem at minerne er i Nordjylland og minørerne på Sjælland, mener minister

FREDERIKSHAVN:Selv om de nordjyske fiskere til stadighed får gamle miner i garnet, og selv om øvelsesminer jævnligt driver ind på især nordjyske kyster, så vil Søværnet nedlægge minørtjenesten ved minedepoterne i i Frederikshavnområdet. I stedet centraliseres minørtjenesten i Kongsøre på Sjælland. 75 procent af minørtjenestens arbejde foregår i Nordjylland, og derfor har folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) spurgt forsvarsminister Sv. Aage Jensby (V), hvad meningen er og hvilke økonomiske og faglige argumenter, der ligger bag centraliseringen på Sjælland. Ministeren har svaret. Men ikke på spørgsmålet mener Bjarne Laustsen. Han opfordrer de nordjyske fiskere til at tage sagen op, hvis de mener, at de ikke kan leve med, at minørtjenesten flytter fra landsdelen. Ministeren anfører i sit svar, at flytningen af minørtjenesten til Sjælland skal ses i sammenhæng med rationalisering og tilpasning af Søværnets depotstruktur. Ministeren anfører også, at det har været almindelig praksis, at minørerne skulle rejse mellem landsdele for at løse deres opgaver, herunder opgaver i Nordjylland, fordi minørtjensten på skift har været varetaget af minedykkere på en række depoter landet over. Ministeren skriver, at minøropgaverne kun i få tilfælde kræver hurtig indsats. Ofte vil minørholdet kunne være fremme samtidig med, at et fiskefartøj med mine om bord kommer i havn. I en række andre tilfælde vil opgaveløsningen kunne udsættes med op til en dag. Laustsen undrer sig fortsat over, at Søværnet vil placere minørtjenesten langt fra de fiskefartøjer, som bringer flest miner i land. - Jeg savner tal og økonomiske beregninger, som begrunder en centralsiering på Sjælland, siger han.