Redningsvæsen

Mini Anne vores håb

Igennem meget lang tid har der fundet en systematisk nedprioritering af de vesthimmerlandske borgeres sikkerhed sted. Dette uanset om der er tale om politibetjening, akut indlæggelse på sygehus eller udrykningstider for ambulanceberedskabet.

De to sidstnævnte faktorer bærer regionen ansvaret for. I sagens natur har det vakt bekymring og forundring over, hvorfor regionsrådet har vurderet, at vi i Vesthimmerland både skal have de længste køreafstande til nærmeste akutmodtagelse, hvilket effektueres den 1.1. 12, og de længste responstider for udrykningskørsel ved 112-opkald. Med baggrund i dette tillod et enigt byråd i Vesthimmerlands Kommune sig at rette en henvendelse til regionsrådsformand Ulla Astmann, hvori vi bragte vores bekymring til udtryk. Derfor er det glædeligt, at Ulla Astman i sit svar til byrådet påtager sig ansvaret for denne lidt delikate problemstilling og samtidig skitserer en holdbar løsning på problemet. I stedet for yderligere ambulancer sender regionsrådet os nu noget, der er meget bedre. Hun syner ikke af meget, men tag ikke fejl. Med Mini Anne er vi virkelig blevet i stand til at gøre en forskel. Mini Anne rummer en række fordele. Hun er gratis, idet det er Tryg Fonden, der donerer. Hun er miljøvenlig, billig i drift og ser stort på kontrakter og overenskomster. Og frem for alt skal hun ganske uden brug af lærerressourcer blot ved hjælp af en dvd lære 7. klasses elever førstehjælp på under en halv time. Da jeg rent faktisk mener, at førstehjælp burde være obligatorisk på skoleskemaet for alle landets elever, skal jeg hermed afsløre, at SF's gruppeformand i Vesthimmerland vil rejse forslag om, at vi gør en dyd af nødvendigheden og udnytter det kæmpe rationale, der ligger i, at vores responstider er så lange, så vi alene under en enkelt udrykning vil være i stand til oplære hele hærskarer af konfirmander i førstehjælp. Man ser det for sig. Det måbende ambulancepersonale, der ved sin ankomst blot kan konstatere, at den for kort tid siden i overhængende livsfare svævende patient nu er reddet af den lokale 7. klasse. Eneste bekymringspunkt er, at regionsrådsformanden i sit brev også skriver, at hun vil drøfte "generelle sager som enkelte hændelser" med det øvrige regionsråd. Mon dette betyder, at hun godt kunne tænke sig at se op til flere vesthimmerlandske lig på sit kontor, før debatten rejses overfor resten af regionsrådsmedlemmerne? Nå, man skal ikke gå i små sko, hvorfor jeg blot vil takke for det venlige og konstruktive svar.