Socialpolitik

Mini-DUS får lov til at blive

Erfaringer fra Sejlflod skal nu evalueres

AALBORG:Efter endnu en behandling har et flertal i Aalborg Kommunes socialudvalg sagt ja til at lade de såkaldte mini-DUS fortsætte. Ordningen har ellers ikke været særligt populær i Aalborg, men i Sejlflod - hvor den har været obligatorisk siden 2001 - er forældrene godt tilfredse. - Derfor er vi også enige om, at erfaringerne fra Sejlflod skal evalueres af en ekstern konsulent, fortæller socialrådmand Mai-Britt Iversen (S). Hun er selv tilhænger af, at der skal være plads til lokale forskelle i den ny kommune. Men forslaget er alligevel stødt på en del modstand i det gamle Aalborg. Her mener kritikerne blandt andet, at det vil øge skellet mellem stærke og svage børn, og de frygter også, at det vil øge presset på de i forvejen hårdt belastede DUS-ordninger. - Men nu får vi en ekstern evaluering, og så må vi jo tage den op igen, siger Anne-Dorte Krog (SF). Hun lægger vægt på, at den ny ordning bliver frivillig - både for skoler og børnehaver. Og den formulering bør naturligvis også gælde i Sejlflod, hvor man hidtil har overflyttet alle de kommende børnehaveklassebørn til DUS - eller SFO - et halvt år før, de skal starte i skole. - Vilkårene skal jo være ens for alle. Så det ser jeg bestemt som en positiv åbning i forhold til børnene i Sejlflod, tilføjer hun. Socialrådmand Mai-Britt Iversen lægger også vægt på frivilligheds-princippet. Men hun er ikke nær så bekymret for konsekvenserne af den ny ordning. - Jeg mener, vi skal lære af de erfaringer, man har gjort sig i Sejlflod. Og her er både forældere og skoleledere tilsyneladende begejstrede, siger hun. - Personligt synes jeg godt nok, at det er lidt tidligt at lade dem starte i DUS 1. januar. Men når man har fundet en ordning, som fungerer godt lokalt, er jeg også parat til at kæmpe for, at der skal være plads til den, forklarer hun. - Udgangspunktet må trods alt være, om børnene trives og er glade. Og derfor ser jeg også frem til at få en vurdering, så vi kan forholde os mere sagligt til de pædagogiske og sociale konsekvenser, tilføjer hun.