Hobro

Mini multihal på havnen

Idrætsamvirket er nu også på banen med gode ideer

HOBRO:Begrebene "mini multihal" og "mini kulturhal" er lanceret af Hobro Idrætssamråd. Samrådet har afløst det tidligere Samvirkende Idrætsforeninger i Hobro, og udspillet med de to mini-haller blev omtalt på rådets repræsentantskabsmøde i aftes. Projektet er også blevet fremsendt til styregruppen bag havneplanlægningen, men det kom en postgang for sent, så det ikke nåede med i NORDJYSKEs omtale af de forslag, både private og foreninger har udarbejdet i kølvandet på det borgermøde, der blev holdt tidligere på året. Samvirket ønsker "mini multihallen" opført på den nordvestligste del af Hydro/Texaco grunden få skridt fra Markedshallen.. Hallen foreslås opført i træ og udformet som en åben bygning med glas foroven og via en gangbro i direkte forbindelse med en "mini kulturhal" på den modsatte side af vejen. Det er på det sted, hvor Markedshallen i dag ligger. Idrætssamvirket forestiller sig, at Markedshallen helt eller delvis rives ned. Det er den renoverede del af hallen, der kan bruges til kulturelle formål. I det direkte havnenære område foreslår Idrætssamvirket også baner til beachvolley, streetbasket og petanque. Om vinteren skal der kunne oversprøjtes med vand til kunstig skøjtebane. Idrætssamvirket vægter også, at der skabes en sammenhængende stiforbindelse helt fra Ambu-pladsen, Vester Fjord, å-indløbet ved Fortunaparken ud til roklubben, videre til Sildehagen, og derfra videre i det naturskønbne terræn ud langs fjorden. Rutebilstationen skal flyttes til banegården, og de frigjorte arealer skal bruges til både grønt område og P-pladser, mener samvirket.