Sæby

Miniby vil have mere tid

SÆBY:Bestyrelsen for Minibyen i Sæby finder det uheldigt, at det kun er lykkedes at opnå en to-årig lejeaftale med Sæby Kommune vedrørende den nye placering ved det gamle rensningsanlæg på Solsbækvej. Efter de to år skal aftalen vurderes påny. I et brev til Kommunen fremfører Minibyen, at ønsket er en lejeaftale, der løber over 10 år. Problemet er, at den eksisterende lokalplan for området ikke giver Sæby Miniby lov til at etablere sig permanent. En permanent aftale kræver en ny lokalplan, idet minibyen har vokset sig så stor, at projektet vil medføre både parkeringspladser og forskellige publikumsfaciliteter, som vil ændre området markant. Der er dog ikke noget til hindrer for, at stianlæg og placering af huse kan ske ved hjælp af en lejeaftale. Med hensyn til lejeaftalens længde, har kloakforsyningen i Sæby Kommune ikke noget imod, at tidsfristen forlænges ud over de to år. Politikerne i teknisk udvalg skal drøfte sagen i denne uge.