Minifritter i farezonen

{ Når børnene i Terndrup vokser ud af børnehaven og begynder i skolen, behøver de kun ét skift. Om eftermiddagen kan de nemlig fortsætte i deres gamle børnehave i Aavangen, som også rummer minifritteren, en SFO for skolebørn i børnehaveklasse og 1. klasse. Men nu har Rebild Kommunes børne- og ungdomsforvaltning foreslået at samle alle SFO-børn fra 0.-3. klasse på Terndrup Skole for at få klarere linier for ledelsen. Det får økonomien til at vakle under hele Børnehuset: - Hvis vi mister 30 SFO-børn og siden nogle børnehavebørn til den nye private institution, som kommunen også har givet tilladelse til her i byen, så bliver det virkelig svært. Og vi får rigtig, rigtig få børn på 1000 kvadratmeter, siger Maria Friis Andersen, som efterlyser en mere overordnet planlægning.