Minimalstaten kommer

Den offentlige velfærd og sikkerhed som danskerne har opnået gennem kampe og fælles krav er nu på vej ud med badevandet. Det er ingen ringere end den danske regering selv, som står med proppen i hånden, klar til at skylle alt det væmmelige offentlige og sociale ud i kloakken.

Det er ikke et storskyl, men noget der sker gradvis – som da man var barn, og fascineret stod med proppen til badekarret, og lukkede en lille smule vand ud af gangen. Med et udspil til velfærdsreformer, som helt tydeligt viser, hvad regeringens sande projekt er – nemlig privatisering, øget brugerbetaling, færre rettigheder og mindre tryghed, til os alle sammen, vel at mærke. Nu tænker Læseren måske: ”årh det er jo bare ham dér fra Enhedslisten. De er altid på nakken af regeringen”. Og til det kan jeg bare sige, at ja, det er ham fra Enhedslisten, men det er altså vigtigt at nogen siger, hvad det er regeringen er i gang med, når den ikke selv vil tale åbent om det. De studerende trues med økonomiske pisk, så de kommer hurtigere igennem uddannelsessystemet. Regeringen vil skære i SU’en så det ikke længere kan betale sig, at samle livserfaring og modnes, inden man træffer et valg om, hvad man vil bruge resten af sit liv på. Det betyder også, at unge der er kommet ud på arbejdsmarkedet, men hellere vil tage en uddannelse, bliver stavnsbundne, fordi de ikke har råd til at begynde på en uddannelse. Det hænger meget dårligt sammen med, at vi skal uddanne os hele livet, og at det netop er evnen til at være fleksibel og have en god uddannelse, der skal føre Danmark sikkert gennem globaliseringen. Unge arbejdsløse trues med halve dagpenge. Den ordning, som blev indført for 18-25 årige, uden at have nogen som helst positiv effekt, skal nu udvides til at omfatte de 25-29 årige. Tvangsaktiveringen og den lange række af overgreb, som vi allerede udsætter de arbejdsløse for, skal yderligere forstærkes. Efterlønnen forringes dramatisk. Efterlønsalderen sættes ned og betalingen for ordningen forhøjes. Det er godt nok uhyggeligt, men ikke desto mindre regeringens ønske. Regeringen vil betale folk penge for at flytte deres opsparede efterløn til en privat pensionsopsparing. Der er tale om et ideologisk frontalangreb på efterlønnen, som må fuldstændig afvises. I kommunerne oplever vi en løbende udhuling af økonomien. Finansministeriet har efterhånden fuldstændig overtaget magten over kommunernes økonomi. Det giver ikke bare velfærdsforringelser, men efterlader også et demokratisk tomrum, hvor lokale politikere er reduceret til administratorer af regeringens politik. Formålet er klart formuleret af beskæftigelsesministeren, der har forklaret til Dagbladet Børsen, at regeringen sørger for, at væksten i den offentlige sektor kun bliver ca. 15-20 procent af væksten i samfundet. Det er ikke en af Enhedslistens påståede sammensværgelser, det er fakta, fremlagt af beskæftigelsesministeren selv. Skattestop, kommunalreform og udligningsreform fører til dårligere skoler, dårligere daginstitutioner og dårligere ældrepleje. I det hele taget en dårligere offentlig sektor. Vi tvinges til at vælge private udbydere, og hermed bliver den offentligt finansierede velfærd udhulet. Når det er lykkedes, har regeringen skabt et helt nyt Danmark. Den har gennemført en borgerlig revolution. Den har indført minimalstaten. Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale påstår, at forringelserne af velfærden er nødvendige, hvis vi vil bevare den. Det er det rene vrøvl. Vi har råd til velfærd. Hvis du, ligesom Enhedslisten mener, at vi skal forebygge nedslidningen på arbejdsmarkedet, at vi skal satse på bedre uddannelser og muligheder for elever og studerende. At vi skal have alle med ind på arbejdsmarkedet, og gøre vores sundhedssystem til det bedste i verden, så synes jeg at du skal komme ud på gaden sammen med os den 17. maj. Over hele landet er fagbevægelsen, studenter- og elevorganisationer, politiske partier og bevægelser, gået sammen i kampen mod regeringens velfærdsforringelser. 17. maj er startskuddet til en bred folkelig bevægelse der ønsker at kæmpe for et solidarisk og trygt samfund, bygget på respekt og medmenneskelighed. Per Clausen erfolketingsmedlem for Enhedslisten