Lokalpolitik

Minirundkørsel lever videre

Udvalg sikker på, at den nuværende løsning er den rigtige

ØRUM:Der bliver ikke ændret på Dronninglund Kommunes første forsøg med en kommunal rundkørsel, den flittigt kritiserede minirundkørsel i Ørum. Minirundkørslen har efter etableringen ført til mange henvendelser om, at folk bliver forvirrede, når de skal benytte rundkørslen, ligesom nogle også vælger at køre venstre om i rundkørslen. Og efter at sagen for nylig blev drøftet i byrådet, har teknik- og miljøudvalget igen sat fokus på den lille rundkørsel i Ørum. Det er sket med en konstatering af, at rundkørslen nok ikke er så slem endda - og at rundkørslen er udfærdiget helt efter forskrifter, der af forvaltningen er blevet indhentet fra centralt hold. Kommunens vejingeniør, Jørn Kristensen, har i et notat til teknik- og miljøudvalget også fastslået, at etableringer af minirundkørsler på landsplan har vist, at de trafikale "konflikter" i forbindelse med udkørsel fra sideveje er faldet markant, og at bilisternes ændrede adfærdsmønster i disse rundkørsler fører til faldende hastigheder og et deraf følgende markant fald i antallet af alvorlige "trafik-konflikter". Det kan i øvrigt også bemærkes, at der i næste uge lægges et fire cm tykt slidlag på Bjørnbækvej - herunder også i rundkørslen - så det fremover bliver lettere at "glide" hen over helleøen dér.