Minister åbner for muslinger

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) giver nu tilladelse til muslingefiskeri i de beskyttede Natura 2000 områder i Limfjorden for sæsonen 2011.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Muslingekutterne skal fremover være udstyret med GPS, så myndighederne kan tjekke, at de holder sig ude af de sårbare områder.

Samtidig kræver hun, at fiskerne monterer GPS på fartøjerne og tager et nyt, mere skånsomt fangstredskab i brug. Målsætningen er et mere bæredygtigt fiskeri. Omkring en tredjedel af muslingefiskeriet i Limfjorden foregik i 2010 i Natura 2000 områder, og EU-Kommissionen har påpeget, at Danmark risikerer en retssag, hvis der ikke tages tilstrækkelig hensyn til naturen. Hvert år kræver det en politisk tilladelse at åbne for fiskeriet. Sæsonstart er normalt i september, men i år har beslutningen trukket ud dels på grund af valget, dels på grund af et varsel fra EU-Kommissionen om en forestående retssag med henblik på helt at stoppe fiskeriet i de beskyttede områder. - Med den beslutning, der nu er truffet, forsøger jeg at finde en mindelig løsning mellem på den ene side nogle fiskere, som ønsker at fastholde deres erhverv, og på den anden side hensynet til naturen i Limfjorden, siger Mette Gjerskov. Hun understreger, at hun tager EU-Kommissionens bekymring meget alvorligt. - Derfor stiller vi nu skærpede krav til fiskerne, så fiskeriet bliver mere bæredygtigt, mens vi samtidig fastholder arbejdspladser i området, siger hun. Fartøjerne skal fremover være udstyret med GPS-modtagere, der registrerer fiskernes position. Dermed kan det kontrolleres, at fiskeriet holder sig ude af sårbare områder. Desuden skal muslingefiskerne fremover bruge et nyt, mere skånsomt fangstredskab. - Det kan forhåbentlig øge fiskeriets bæredygtighed. Men vi må også se på øvrige muligheder, bl.a. opdræt på liner, siger hun, og understreger, at Danmark på længere sigt er nødt til at finde alternativer til det nuværende muslingeskrab og generelt gøre fiskeriet mere bæredygtigt. - Nu sender vi de nye krav til kommissionen, og hvis de vender tommelen nedad eller kræver justeringer, så er vi nødt til at kigge på det igen, siger Mette Gjerskov. Kravet om GPS på fartøjerne skal indføres hurtigst muligt, dog senest 1. marts 2012. Tilfredshed Direktør på muslingevirksomheden Vilsund Blue i Nykøbing, Søren Mattesen, er glad for ministerens hurtige og positive reaktion. - Nu kan fiskerne komme i gang med at fiske på de højere kvoter allerede fra kommende uge, siger han. Virksomheden måtte i sidste uge hjemsende 10 og havde i forvejen undladt at indkalde 15 medarbejdere til virksomhedens aftenhold på grund af råvaremangel. Søren Mattesen er overbevist om, at fiskerne vil kunne leve med de kommende krav om GPS og skånsommere redskaber. - Det er redskaber, fiskerne selv har udviklet og påtænker at tage i brug også udenfor Natura 2000-områderne, siger han.