Minister afviser at hjælpe EUC Nord

KØBENHAVN:Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) agter ikke at redde ungdomsuddannelserne på EUC Nord i Hjørring og Frederikshavn fra en sparekniv på op mod seks mio. kr. - Ministeren har oplyst over for mig, at taksterne pr. årselev på de tekniske fag er blevet nedsat til samme niveau som på de merkantile fag for at skabe harmoni mellem handelsskoler og tekniske skoler. Hvor EUC Nord skal spare, vil ministeren ikke blande sig i, blot centret fortsat lever op til de bestemmelser, der er for undervisningen, siger det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), der har rejst sagen om det reducerede taksametertilskud, som udbetales med tilbagevirkende kraft året efter at skolen har afholdt udgifterne. - Ministeren taler mod bedre vidende, for hun ved udmærket godt, at når en skole skal skære ned på aktiviteter, der allerede har været holdt, kan det kun gøres ved at skære i de fremtidige. Så det er rent hykleri, når regeringen kalder dette års Finanslov for "Ungdommens Finanslov", siger Bjarne Laustsen, der agter at gå videre politisk med sagen. At EUC Nord totaløkonomisk er blevet særligt berørt af det harmoniserede tilskud skyldes, at uddannelsescentret driver både handelskole og tekniske skoler. Taksametertilskuddene til en handelsskoleelev er flere tusind kroner lavere end til en elev på teknisk skoles ungdomsuddannelser.