Retspleje

Minister anklages for at skjule sandhed om østarbejdere

København, mandag /ritzau/ Dansk Folkeparti anklager beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) for at skjule sandheden om, hvor mange østarbejdere, der vil søge arbejde i Danmark efter EU's udvidelse. Anklagen kommer efter, at Claus Hjort Frederiksen - med henvisning til oplysninger fra EU - har fastslået, at der kun vil komme ganske få. Nu viser det sig imidlertid, at EU's oplysninger er fra starten af 2001 og således ikke har taget højde for, at Tyskland og Østrig har indført indført en overgangsordning, så de kan lukke deres grænser for arbejdstagere fra ansøgerlandene i op til syv år. Netop disse to lande forventedes ellers at ville modtage flest af østarbejderne. - Det burde ikke være for meget forlangt, at beskæftigelsesministeren ikke sender forældet materiale til Folketinget, siger Dansk Folkepartis næstformand, Peter Skaarup. Claus Hjort Frederiksen har afvist selv at udarbejde skøn over omfanget af østarbejdere. I stedet baserer beskæftigelsesministeren sin vurdering på en såkaldt note fra EU-kommissionen, der anslår, at tilstrømningen fra de nye medlemslande samlet kun vil stige fra 0,2 procent til en procent af den samlede befolkning i de nuværende EU-medlemslande. Ifølge noten fra den 6. marts stod Tyskland imidlertid til at modtage 66 procent af østarbejderne og Østrig andre 10 procent. Ifølge Peter Skaarup understreger noten derfor behovet for at få lavet en selvstændig dansk undersøgelse af østarbejderne, samt en overgangsordning som i Tyskland og Østrig. - Hvor forventer regeringen at østarbejderne vil tage hen, når Tyskland og Østrig lukker grænserne. Et godt bud - for eksempelvis polakkerne - ville være Danmark såvel som et andet nordligt land, siger Peter Skaarup. Claus Hjort Frederiksen har tidligere forsikret, at VK-regeringen løbende vil holde øje med udviklingen. Regeringen har erklæret, at den vil gribe til et stop for indvandring østfra, hvis det tager overhånd. I forvejen skal EU-indvandrere have et job på hånden for at få opholdstilladelse i Danmark. /ritzau/