Minister blandt venner i Vesthimmerland

Ingen kan endnu med sikkerhed sige, hvordan EUs nye landbrugsreform kommer til at virke i praksis, og dét kom til at præge nytårsmøde i Aars

AARS:En ulovlig vildtfælde på marken. Et manglende øremærke i besætningen eller en lidt for smal, grøn bræmme langs et vandløb. Den slags småforsømmelser kan i fremtiden blive en dyr fornøjelse for landmændene i Vesthimmerland - og andre steder. Som led i EUs nye landbrugsreform er der fra nytår skabt mulighed for, at myndighederne kan trække en landmand i EU-støtte, hvis han ikke til punkt og prikke lever op til kravene i lovgivningen, og denne nyskabelse har tydeligvis skabt en vis bekymring i erhvervet. Det fremgik klart, da Vesthimmerlands Landboforening i går havde sat fødevareminister Hans Christian Schmidt stævne på Kimbrerkroen. "Krydsoverensstemmelse" hedder det nye begreb, som utvivlsomt vil få en central plads i det kommende års diskussioner landmand og landmand imellem, og mange frygter åbenlyst, at der dermed er lagt op til en ny omgang EU-bureaukrati af værste skuffe. Så galt behøver det dog ingenlunde at gå, forsikrede fødevareministeren sine omkring 200 tilhørere på nytårsmødet i Aars. - Vi er i Fødevareministeriet meget opmærksomme på, at de nye bestemmelser skal være håndterbare - og til at efterleve for landmændene og de forskellige kontrolinstanser. - Men omvendt er det vel også kun rimeligt, at de, der ikke har tingene i orden, kommer til at betale forholdsmæssigt mere for kontrollen, end de, der har deres på det tørre, argumenterede Hans Chr. Schmidt. Fundamental omlægning Endnu er det dog for tidligt at sige, hvordan reformen af EUs landbrugsordninger kommer til at virke i praksis, og denne uvished kom da også i høj grad til at præge landbomødet i Aars. Ingen turde for alvor hverken juble eller græde, men ifølge fødevareministeren er reformen - overordnet set - et skridt i den rigtige retning. - Verden er desværre ikke skruet sådan sammen, at vi fra den ene dag til den anden kan fjerne landbrugsstøtten, uden at en masse landmænd må gå fra hus og hjem, men der er trods alt tale om en fundamental omlægning, som gør, at landbrugsproduktionen i EU bliver væsentligt mere markedsorienteret. - Idealet er naturligvis en totalt fri verdenshandel, men vi skal på den anden side heller ikke være naive og tro, at vi kan gå enegang i EU, påpegede Hans Christian Schmidt med en umiskendelig sønderjysk accent. Om de i medierne meget omdiskuterede "kvægpensionister" sagde fødevareministeren, at de på et tidspunkt var ved at udvikle sig til "en rigtig dårlig sag" for dansk landbrug, men også på dét punkt er det nu efter Hans Christian Schmidts opfattelse lykkedes at nå frem til et acceptabelt kompromis. - Målet må grundlæggende være at sikre, at støttekronerne går til Danmarks aktive landmænd - og ikke til smarte spekulanter - og at landmændene kun får støtte til at dyrke den jord, som de rent faktisk har. - Dét, tror jeg, langt de fleste vil give mig ret i, er et rigtigt princip, erklærede ministeren med eftertryk. Støtten og stanken "Støtten" og "Stanken" er i det hele taget landbrugets to største problemer i dag, vurderede Hans Christian Schmidt. - Var det ikke for stanken, ville vi jo aldrig så intenst diskutere, hvor mange svin, der må være på en svinefarm, lød ministerens ræsonnement. På samme måde som med landbrugsstøtten er Hans Christian Schmidt overbevist om, at der også nok skal blive fundet en kreativ løsning på landbrugets lugtproblemer, men på det punkt var han nu ikke helt enig med en af sine tilhørere, gårdejer og byrådsmedlem Kurt Friis Jørgensen, Farsø. - Jeg tror, vi skal passe på med at foregøgle nogen, at vi i landbruget helt kan komme lugten til livs. Hvor der foregår animalsk produktion, vil der også i et vist omfang være lugtgener, anførte han. Også fra andre hjørner af salen lød der i eftermiddagens løb småkritiske bemærkninger om dette eller hint, men det bortvejrede dog langtfra indtrykket af, at fødevareministeren - overordnet set - var blandt venner i Vesthimmerland. Skulle nogen have været i tvivl, behøvede de blot at lytte til det varme bifald, der strømmede ministeren i møde, efter at han i sine afsluttende bemærkninger havde løftet sløret for sine fremtidsvisioner på fødevareområdet. - I Venstre regner vi ikke bare med at fortsætte i regering efter det kommende folketingsvalg. Vi satser også på en lille mandatfremgang, og ender det med, at jeg fortsætter som fødevareminister, vil en af mine vigtigste opgaver blive at slå et slag for forholdet mellem kvalitet og prisdannelse. - Her i Danmark har vi efterhånden europæisk bundrekord, når det gælder om at bruge penge på fødevarer, og dét nytter altså ikke, hvis vi samtidig gerne vil stille skærpede krav til kvalitet og dyrevelfærd. - Derfor ligger der også en kæmpe pædagogisk opgave i at gøre forbrugerne mere bevidste om landbrugets produktionsvilkår, og arbejdet kunne passende starte i folkeskolen, hvor stadig færre elever ved, hvordan en gris lever i dag, lød en af ministerens afskedsreplikker. Ikke helt uventet var det ord, der faldt i rigtig god jord blandt de mange forsamlede landmænd på Kimbrerkroen.

Forsiden