Lokalpolitik

Minister bringer gigtcenter i fare

Oprør ulmer blandt amtspolitikere mod Indenrigsministeriets krav om besparelser

NORDJYLLAND:Det planlagte ryg- og gigtcenter i en del af det tidligere sygehus i Skagen kan sammen med en udbygning af børneafdelingen ved Aalborg Sygehus og forbedring af en række gymnasiebygninger komme i fare, efter at Indenrigsministeriet har forlangt store besparelser på anlægsbudgettet i Nordjyllands Amt. Amtet havde regnet med at overføre næsten 40 millioner fra i år til anlægsopgaver i 2005. Her forlanger Indenrigsministeriet, at amtspolitikerne finder besparelser i samme størrelsesorden. Dermed kan amtspolitikerne få problemer med at opfylde løfter til de nordjyske vælgere. Amtspolitikerne har således i forbindelse med lukningen af Skagen Sygehus givet Skagen-området tilsagn om en udbygning af landevejen Ålbæk-Skagen. Projektet skulle have været indledt i 2005, men her har Indenrigsministeriet direkte afvist at godkende planen. Her konstaterer amtsborgmester Orla Hav (S), at det så ikke er amtsrådets skyld, at tilsagnene i Skagen-området ikke kan opfyldes i 2005. Om muligheden for, at det planlagte ryg- og gigtcenter, der vil koste en halv snes millioner kroner, ikke kommer i gang i 2005, siger formanden for amtets sundhedsudvalg Karl Bornhøft (SF), at det vil han ikke kunne acceptere. Han har fået nok af indgreb fra regeringen og især fra indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V): - Jeg tror desværre ikke så meget på, at det kan lade sig gøre, at vi argumenterer os ud af problemerne. Men jeg mener, at det går for vidt med centrale indgreb. Problemerne skyldes jo de vilkår, som regeringen har udstukket. For mig at se kan konsekvensen blive, at vi må gribe til civil ulydighed, hvor vi sætter projekterne i gang, og så senere tager de problemer, der kommer. Nogle af projekterne på sundhedsområdet har vi ligefrem sparet op til at kunne gennemføre, siger Karl Bornhøft. Allerede mellem jul og nytår eller en af de første dage i det ny år vil amtsborgmester Orla Hav skrive til Indenrigsministeriet. Men fastholder ministeriet sine krav forudser amtsborgmesteren, at amtspolitikerne i det ny år må tage fat på at finde de besparelser, som ministeriet kræver. - På nogle områder inden for sundhedsområdet har vi haltet bagefter. Det prøver vi at rette op på. Samtidig er der sket det, at det har været svært at følge med på anlægsområdet, og det giver behovet for at overføre penge til året efter. Det er udtryk for en opsparing til ny anlæg, der skal give fysiske forbedringer på det område. Jeg kan ikke forstå, at staten ikke har samme interesse. På gymnasieområdet handler det f.eks. om at gøre bygningerne klar til den forestående gymnasiereform, siger Orla Hav. Han tilføjer, at han har nogen forståelse for indgreb fra Indenrigsministeriet, hvis man f.eks. nogle steder inden kommunalreformen vil skynde sig at bygge ny svømmehaller:- Men det er der jo ikke tale om her. Vi har haft et efterslæb, som vi har søgt at spare op til at kunne rette op på. Nu risikerer vi at måtte drosle ned ambitionsniveauet, som en konsekvens af en centralistisk beslutning. Det er blot en forsmag på, hvad vi kan vente os efter 2007. I lovforslagene i forbindelse med strukturreformen lægges der op til yderligere centralisme,siger Orla Hav.