Forsikringsvirksomhed

Minister bryder løfte

GARANTI:Når et forsikringsselskab går konkurs, står kunderne med håret i postkassen. Det så vi senest i sagen om PlusForsikring. Her mistede kunderne op til 10.000 kr, fordi de skulle ud og købe nye forsikringer, da PlusForsikring gik konkurs. Bendt Bendtsen løber fra sine løfter. I Folketinget er der enighed om, at der skal etableres en garantifond, som kan sikre kunderne mod konkurs. Enhedslisten har argumenteret for, at fonden skal betales af forsikringsselskaberne, idet kunderne - selvfølgelig - ikke skal holdes ansvarlige for, at selskaberne går konkurs. Og det lykkedes da også at få Bendt Bendtsen til at love, at sådan skulle det være. I et svar til mig 13.11. skrev Økonomiministeren, at "det er hensigten at en mulig garantiordning for skadesforsikringsområdet vil skulle fiansieres af skadesforsikringsselskaberne." Men i dagspressen onsdag 12.3. kan man så erfare, at Bendt Bendtsen gør stik det modsatte. Han tager initiativ til at lave en garantiordning, som kunderne skal betale. Sørgeligt at se at ministeren også i denne sammenhæng ligger under for de store selskaber.