Minister dropper boligforsøg

Byggebranchen og socialministeren strides om ansvaret

KØBENHAVN:Et forsøg, der skulle skabe billigere almene boliger, er blevet droppet af Socialministeriet. Socialministeren forsøgte i juli 2005 at samle byggebranchen om et rammeudbud på alment boligbyggeri. Målet var at udvikle byggekoncepter for almene familie- og ældreboliger, der skulle kunne genbruges af forskellige boligorganisationer. Derved skulle det blive muligt at bygge billigere. Men kun en enkelt byggevirksomhed ud af 10 interesserede virksomheder har budt på opgaven. Og efter at parterne ikke har kunnet blive enige om de endelige rammer, er forhandlingerne om projektet nu løbet ud i sandet. - Det er ærgerligt, at de indbudte byggevirksomheder ikke ville bidrage til forsøget med at skaffe billigere boliger til lejerne. - Byggeomkostningerne er i dag meget høje – og det mærkes på huslejen. En af årsagerne til de høje omkostninger er byggeriets svage effektivitets- og produktivitetsudvikling, som vi med projektet kunne have forbedret, siger socialminister Eva Kjer Hansen (V). Byggebranchen svarer dog igen på ministerens kritik. Fra branchens side er opfattelsen, at det var ministeren, der ikke ville være med. - Byggebranchen vil gerne være med til at bygge billigere boliger. Problemet i denne sag er, at Socialministeriet har udbudt boligerne på en så uhensigtsmæssig måde, at byggevirksomhederne har været tvunget til at sige fra, siger afdelingschef Vibeke Gaardsholt fra Dansk Byggeri. Branchen mangler garanti for et vist volumen i byggeriet, og garanti for et vist flow i bygningen af boligerne. Skal alt f.eks. bygges på én gang, øger det omkostningerne. Og går man i den anden grøft og kun bygger det samme én gang om året, kan man heller ikke opnå nogen gentagelseseffekt til glæde for lejerne, siger hun. Byggeriet vil dog gerne tage en runde mere med ministeren for at se, om de kan blive enige. - Vi er enige med ministeren i, at det er ærgerligt, at forsøget ikke blev til noget, for idéen er god. Men vi sagde helt fra starten, at der skal volumen og flow til, for at lejerne kan få billigere boliger. - Vi vil gerne være med til at bygge billigere, men der skal to til at gøre det: Kunde og byggevirksomhed. Derfor vil vi nu skrive til socialministeren og invitere til et møde, hvor vi kan drøfte tingene og sammen se på, hvordan vi gør det bedre næste gang, siger Vibeke Gaardsholt./ritzau/