EMNER

Minister er ligeglad

Skovhuggere står klar til at fælde flere millioner træer i Østerild Klitplantage, hvor det kommende vindmølletestcenter skal opføres.

Placeringen viser med al tydelighed, at regeringen er bedøvende ligeglad med naturen - centret skal bare bygges i en fart. Paradoksalt, eftersom det tager flere år at få en godkendelse til at bygge en fodboldbane eller en gylletank. I stedet for at træffe forhastede beslutninger burde regeringen stoppe op og bruge den nødvendige tid på at finde et sted til centret, som hverken ødelægger naturområder eller kræver ekspropriering. Danmarks Naturfredningsforening har klaget til EU, men det har dog ikke fået miljøminister Karen Ellemann til at indstille fældningen. I april i år spurgte Liberal Alliance miljøministeren, om hun ville sætte opførelsen af vindmøllecentret i bero, indtil ministeriet havde svaret tilfredsstillende på EU-Kommissionens spørgsmål på baggrund af klagen. Det afviste ministeren. Hvor er det sørgeligt, at ministeren ikke går mere op i naturen og den private ejendomsret.