Danmark

Minister: Farvel er Sandøes egen beslutning

Fødevareministeren har tillid til afgående formand for Dyreetisk Råd, trods kritik af hans uafhængighed.

Minister: Farvel er Sandøes egen beslutning

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) tager Peter Sandøes beslutning om at stoppe som formand for Dyreetisk Råd til efterretning.

Han stopper efter kritik af hans uafhængighed i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport om svinevelfærd, men Gjerskov slår fast, at hun har haft og fortsat har fuld tillid til Sandøes arbejde.

- Jeg kan kun tage beslutningen til efterretning. Det er Peter Sandøes egen beslutning. Jeg har ikke haft grund til ikke at have tillid til Peter Sandøe. Og jeg har heller ikke hørt, der skulle være rejst tvivl om disse rapporters faglige indhold, siger Mette Gjerskov.

- Det har været hans egen vurdering, og den har han tilsyneladende baseret på udtalelser, der har været om tilliden til ham. Det kan jeg kun tage til efterretning, siger hun.

Peter Sandøe har siddet på posten siden 1992 og som en del af forklaringen på, at han trækker sig, fortæller han, at der er kommet "et meget polariseret klima" omkring Dyreetisk Råd, hvor organisationer kommer med meget bastante udmeldinger for at få omtale.

Mette Gjerskov, der er gået i tænkeboks for at finde en afløser for Sandøe, roser Sandøe for hans "kæmpe indsats for dyrevelfærden i Danmark".

- Det bliver ikke nemt at finde en efterfølger. Jeg må sige, at Peter Sandøe om nogen har stået for at få samlet de forskellige interesserer omkring et bord, siger hun.

- Og det er det, jeg skal ud at finde hos en ny formand, altså den samme evne til at samle de forskellige interesser og komme med forslag, som også kan bruges til noget, når forslagene skal over i Folketinget, siger hun.

Gjerskov fortæller, at det endnu er for tidligt at vurdere, om der vil ske ændringer af Dyreetisk Råds rolle i forbindelse med formandsjagten.

/ritzau/