Minister gav Portland tak for miljøindsats

Hans Chr. Schmidt indviede nyt anlæg, der gør affald til god forretning

AALBORG:"Det er noget af et center, det her"! Miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) var synligt imponeret, da han i går trådte ind i det kontrolrum, hvorfra processerne i Aalborg Portlands ovne og tilhørende anlæg kontrolleres. Få minutter senere skulle han selv med et tryk på en knap starte det det såkaldte "by-pass anlæg", der fjerner skadeligt klor og alkali fra cementproduktionen. De nævnte stoffer stammer fra fabrikkens brug af alternative brændsler, og med "by-pass anlægget" samt en ny produktionslinje for denne brændselstype, når virksomheden op på at kunne bruge i alt 100.000 tons alternativt brændsel pr. år. De alternative brændsler består eksempelvis af tørret spildevandsslam, kød & benmel, storskrald og industriaffald. Med brugen af de alternative brændsler kan virksomheden spare køb af ca. 125.000 ton kul årligt. I kroner svarer det til 33 mio. kr. For de alternative brændsler gælder, at "leverandørerne" betaler cementfabrikken for at få dem skaffet af vejen, og derfor er det også en god forretning for cementfabrikken. Så god, at virksomheden til dato investeret ialt ca. 100 mio. kr. i de anlæg, der gør de alternative brændsler brugbare. Storskraldet og industriaffaldet, der f.eks. består af tørret spildevandsslam, fejlproduktioner fra tagpapvirksomheden Icopal, storskrald fra Norge og kasserede klodser fra Lego, bliver på den nye produktionslinie revet i stykker og pulveriseret i en grad, så slutresultatet mest minder om lommeuld, der sammen med kulstøv kan blæses ind i ovnene. Med henvisning til de store udfordringer Danmark står over for i kraft af landets forpligtelse i forhold til den internationale klimastrategi formuleret i Kyoto-protokollen betegnede ministeren det som en god dag for Danmark. Hans Chr. Schmidt så indvielsen som et eksempel på, hvordan industrien kan medvirke til at opfylde klimamålene, som indebærer, at Danmark i perioden 2008-12 skal have nedbragt udledningen af CO2 med 21 pct. i forhold til 1999-niveauet. Ministeren kunne fortælle, at Danmark fra 1990 og frem til i dag allerede har mindsket CO2-udledningen med 24-26 mio ton: - Det er kun lykkedes, fordi vi har virksomheder, som jer, fastslog ministeren, som mente, at resten af vejen, der indebærer en tilsvarende reduktion skal opfyldes af, hvad han kaldte en grøn markedsøkonomi med bl.a. CO2-kvotehandel på tværs af grænserne. Søren Vinther, Aalborg Portlands adm. direktør fandt i forhold til CO2-problematikken grund til at advare miljøministeren mod at lægge en for stor del af den opgave på industrien: - Det vil slukke lyset for dansk industri, sagde han. Portland har også trods de nuværende foranstaltninger en CO2-udledning, der er til at tage og føle på. Den årlige udledning er på 2,7 mio. ton kultveilte. Det er omtrent en tiendedel af den mængde CO2, hvormed Danmarks årlige udledning skal være nedbragt om mindre end 10 år.