Overenskomster

Minister har ikke styr på lovgivning

BESKÆFTIGELSE:Beskæftigelsesministeren har ikke styr på sin egen lovgivning. 1. maj trådte nye regler i kraft for arbejdstagere fra de 10 nye EU lande. For at sikre overholdelsen af de danske overenskomster overfor arbejdstagere fra disse nye lande, blev der indført en lovgivning, som skulle sikre at de lokale arbejdsmarkedsråd - i samarbejde med de lokale arbejdstager og arbejdsgiver organisationer – kunne overvåge omfanget af arbejdstagere fra de nye lande. De lokale organisationer har siden 1. maj haft krav på oplysning om meddelte tilladelser og afslag på arbejdstilladelser. Lige så lang tid har arbejdsmarkedsrådet for Nordjylland efterspurgt listerne, og lige så lang tid har vi fået lovet at de kommer "om kort tid." Det er min helt klare overbevisning, at beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen med vilje obstruerer udleveringen af disse oplysninger. Der er nøjagtig lige så lidt interesse fra Hjort Frederiksen i at opfylde dette lovkrav, som han har haft interesse i at ændre lovgivningen, så ledige fra de store virksomhedslukninger har kunnet få de rigtige tilbud til hjælp til at komme i uddannelse. Socialdemokratiet har 8. december 2004 fremsat forslag om indførelse af en varslingspulje på kr. 100 mio. til hjælp til de mennesker der er omfattet af større afskedigelser. Det er ikke tomme valgløfter, men aktiv politik. Forslaget blev på det tidspunkt blankt afvist af V, K og DF.