Minister har svigtet

Skandalen om den manglende behandlingsgaranti til de mange danske kræftpatienter, der har udspillet sig de seneste uger med Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i centrum, er først og fremmest en menneskelig tragedie.

Muligvis har ventetiden på efterbehandling i strålekanonerne kostet menneskeliv. Sundhedsministeren har svigtet sit ansvar som øverste ansvarlig for Sundhedsvæsenet i Danmark. Hans forståelse af ordet garanti betyder, at en garanti ikke er en garanti. Ordet skal ifølge ministeren forstås sådan, at der kun er en garanti for, at sygehuset vil forsøge at finde tid til behandling indenfor garantiperioden, hvis det ikke lykkes skal man så henvises til udlandet. Denne forståelse af ordet er vi absolut uenig i. En garanti, der alligevel ikke er en garanti – hvad er det for noget spin? Socialdemokraterne har ved flere lejligheder kritiseret Lars Løkke for den passivitet, han har lagt for dagen. Det er uomtvisteligt, hvor ansvaret for skandalen skal placeres - hos den ansvarlige sundhedsminister, der har haft ansvaret de sidste fem år. ” Når man har siddet fem år på magten kan man ikke blive ved med at skyde skylden over på tidligere regeringer”. (Citat: Skatteminister Kristian Jensen, V)Derfor er det da også nedslående at læse landsformand for Venstres Ungdom, Karsten Lauritzens indlæg i denne avis. Han skøjter ganske let hen over sagens kerne, og gør et forfejlet forsøg på at lægge ansvaret på tidligere Nyrup-regeringer. Hvis landsformanden havde lavet sit hjemmearbejde ordentligt ville han meget let kunne finde følgende oplysninger i Sundhedsstyrelsens evaluering af kræftplanens gennemførelse fra 2004: * For det første var det den socialdemokratiske sundhedsminister Arne Rolighed, (som Nyrup havde hentet ind fra Kræftens Bekæmpelse), der indførte behandlingsgarantien. Af gode grunde havde han og den daværende S-R regering ikke mulighed for at følge op på det, pga. regeringsskiftet november 2001, hvor Lars Løkke overtog Sundhedsministeriet. * For det andet tilførte SR-regeringen i årene 1998-2001 1,6 milliarder kr. ekstra til styrkelse af diagnostik, behandling og investeringer på kræftområdet. Efter regeringsskiftet har Lars Løkke gentagne gange forsikret Folketinget om, at der ikke manglede penge, og at garantien ville blive overholdt. Desværre viser det sig nu, at VK-regeringens garanti blot har været et smart slogan, som slet ikke har hold i virkelighedens verden. (Undtaget er AalborgSygehus).* For det tredje lykkedes det i perioden 1997-2002 at udbygge strålekapaciteten på landets kræftcentre. Antallet af stråleapparater steg således med hele 46 pct. og antallet af behandlinger med 40 pct.. Karsten Lauritzens usande påstande om, at der intet er sket under de socialdemokratisk ledede regeringer er efter min bedste overbevisning enten et forsøg på historieforfalskning eller ren og skær uvidenhed. Men en ting er sikkert - V, K og DF bærer ansvaret for den førte sundhedspolitik de sidste 5 år. Og man kan vel med rimelighed forlange, at sundhedsministeren holder sig orienteret om tingenes tilstand i sit ministerium. Han har ansvaret for den tragedie landets kræftpatienter oplever – om han kan lide det eller ej.