Minister har tøvet for længe

Hvad enten man sammenligner med et møl, der er kommet for tæt stearinlysets flamme, eller med Ikaros, som i ungdommeligt overmod fløj for højt mod Solen, der smeltede bivoksen, så ligger nordjyske Lene Espersen nu på den politiske slagmark med brændte vinger.

Hun tøvede for længe. Det straffes prompte både i fodbold og politik. Hun burde have ageret, mens illusionen om hendes heftige "rockertiltag" endnu var virksom, og hun fremstod som en "stærk" justitsminister. I stedet er gassen sivet ud af ballonen – til trods for, at spindoktorer og Rigspolitiet ihærdigt har forsøgt at pumpe den op. Tilbage står vi med nye fortolkninger af f.eks. skatteregler, som – meget bekvemt – også kan bruges mod almindelige borgere af den slags, som vi normalt anser for at være lovlydige. Endnu mangler vi at se de tohjulede horder vandre ind bag lås og slå. Det påståede "rockerproblem" er langt fra løst. Sagerne smuldrer i hænderne på Told&Skat og anklagemyndigheden. Det var genialt af statsminister Fogh at udnævne Connie Hedegaard til miljøminister. Den konservative regeringspartner får betydeligt sværere ved at finde en naturlig afløser for den nuværende formand, Bendt Bendtsen. For blot fire-fem måneder siden stod nordjyske Lene som det naturlige valg, og et indlysende argument ville være, at Bendtsen skulle bruge mere tid til at passe økonomiministerposten og sønnen Christian. Men dét, der i starten lignede et genialt træk ved lyshårede Lenes udnævnelse til justitsminister, kan meget vel blive en møllesten om halsen på både hende og regeringen – forudsat at sidstnævnte fortsætter efter et valg. Lene er minister for et ramponeret foretagende, hvor Tamil-sagen stadig trækker sorte skygger, og fængslerne bugner af fanger, der aldeles ikke er de angrende syndere, som hun gerne vil vise frem. Udenfor fængslerne står afsonere i lange køer og venter andægtigt på at det bliver deres tur til at sidde ned. I mellemtiden kan de jo fordrive tiden med lidt kriminalitet. Med en plettet straffeattest og overlevelsespenge fra nærmeste socialkontor har de ingen udsigt til at kunne klare sig på anden måde. I fængslerne hersker så bitterheden og vreden mod alle de virkningsløse og meningsløse stramninger, som er trukket ned over hovederne på de udstødte (indsatte). De fleste er inspireret af Dansk Fængselsforbund, som er Lenes mest betydningsfulde støttepædagog. Fangerne er udmærket klare over hvorfra stramningerne kommer, og vogterne må betale prisen som frontlinepersonale – uanset hvor i hierarkiet de så befinder sig. Resultaterne af denne populistiske straffepolitik, som også i vid udstrækning er følgen af, at Pia Kjærsgaard og Birthe & Peter Skaarup har pisket Lene rundt i manegen som en flosset papirtiger, vil først vise sig om et stykke tid. Med skinger røst vil Lene kunne påstå, at straffepolitikken blot skal have tid til at virke: Bare stem på os, så skal I se! Regeringen har været begunstiget af de små årgange af unge, som har forladt folkeskolerne. Det er en del af forklaringen på den faldende kriminalitet. Arbejdsmarkedet og det øvrige uddannelsessystem har lettere kunnet opsuge dem. Ja, selv unge med fremmedartede efternavne har kunnet få fodfæste. Desværre har kriminaliteten fået godt fat i deres større brødre. Det skal en kold, beskidt og dårligt vedligeholdt fængselscelle rette op på, mener Lene, som sammen med Dansk Folkeparti har indgået et politiforlig, der vil resultere i 750 nye betjente, og et kriminalforsorgsforlig, som indebærer en betragtelig kapacitetsudvidelse – herunder et nyt fængsel på Sjælland. Overskriften på det hele er, at det danske lønniveau skal ned! Brian Mikkelsen (K) var ude med budskabet for nylig. Oprustningen på det politi- og kriminalforsorgsmæssige område skal overbevise vanartede elementer om, at de hellere må nøjes med mugne brødskorper. Ellers venter der en fængselscelle på dem. Jeg tror, han har ret: Vi kommer til at indstille os på østasiatiske levevilkår – uanset hvad regeringen hedder efter næste valg! Carsten Korsar, Tjelevej 30 5.mf., Risskov. E-mail: korsar@city.dk. Hjemmeside: www.faklen.dk

Forsiden