Minister i gavehumør

Kirkebænke tilbage til Mårup Kirke

LØNSTRUP:Miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) besøgte i går Mårup Kirke i Lønstrup. Og han havde en "gave" med til de engagerede lokale i Mårup Kirkes Venner, der havde inviteret ham. Al inventar er blevet fjernet i kirken, da myndighederne frygter, at den en dag vil styrte i havet på grund af havets erosion af klinten. Mårup Kirkes Venner mener, at erosionen nu er blevet stoppet, takket være kystsikring med trykudligningsrør fra Skagens Innovations Center, og bad derfor ministeren om at få kirkens inventar sat tilbage i kirken. Et ønske som ministeren delvis kunne efterkomme. Han var imponeret over Mårup Kirke og over det lokale engagement, så han lovede, at de genstande fra kirken, der nu er pakket i containere og opbevares af Skov- og Naturstyrelsen, bliver sat tilbage snarest muligt. Skov- og Naturstyrelsen hører under Miljøministeriet. Formanden for Mårup Kirkes Venner, Tove Marquardsen, er glad for den melding. Nu vil foreningen søge Nationalmuseet om at få de ting tilbage, som Nationalmuseet har fjernet. Men det kan blive en håbløs opgave for Mårup Kirkes Venner. Nationalmuseet har fjernet ting af kulturhistorisk værdi, blandt andet prædikestolen, og dem er museet ikke til sinds at give slip på.