Minister i vådt Nordjylland

Oversvømmelser og øget nedbør i fokus, når Henrik Høegh kommer for at tale vandplaner med landmænd

Fødevareminister Henrik Høegh (V) vil kunne få syn for sagn, når han torsdag begiver sig til Aalborg for at mødes med nordjyske landmænd. Uanset om han kommer i bil eller fly, vil synet af oversvømmede marker illustrere landbrugets pointe: "Der er problemer nok allerede. Regeringens vandplaner vil kun gøre ondt værre, ikke mindst i de lave egne rundt om Limfjorden". Ministeren er indbudt til årsmødet for planteavl i landboforeningen Agri Nord. Mødet holdes i Skalborggaardhallen. Det er yderst aktuelt, da regeringens forslag om vand- og naturplaner i øje blikket er i høring, ligesom den ny lov om 10 meter randzoner langs vandløb netop har været i høring. Det er alt sammen elementer i regeringens Grøn Vækst-pakke. Efter sidste uges store protestmøde i Aalborg vil der givetvis blandt landmændene være spænding om ministerens budskaber vedrørende Grøn Vækst og og udsigterne for landbrugets fremtid. - Over de sidste 100 år er den årlige nedbør i Danmark steget med 100 mm, viser tal fra Meteorologisk Institut. Det berører ikke kun landbruget, også byområderne er afhængige af stabile vandløb. Og alle vurderinger på pege på, at klimaforandringerne vil give mere ekstreme nedbørsforhold. Der er brug for større kapacitet i vore vandløb, ikke mindre, siger planteavlskonsulent Poul Madsen, Agri Nord. Men frygten i landbruget er, at vandplanerne - den kommende dansk lovgivning med basis i EUs vandrammedirektiv - faktisk kommer til at forårsage flere oversvømmelser. Et andet centralt element i Grøn vækst er målsætningen om at reducere landbrugets udslip af kvælstof til vandmiljøet med 19.000 tons. Men i følge chefkonsulent Leif Knudsen, Videncenter for Landbrug, er kravet skudt langt over målet. Han mener, at de 12.000 tons reduktion allerede er nået gennem tidligere vandmiljøplaner. På mødet vil han gøre rede for sine beregninger.